Kế hoạch của Chính phủ về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước

05/12/2012 20:15

Chính phủ vừa có Nghị quyết  ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Kế hoạch đề ra là tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (NCH-HĐH) đất nước.

Hoàn thiện các chỉ số về gia đình
Hoàn thiện các chỉ số về gia đình

Theo đó, UBND các cấp sẽ chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về gia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất, các địa bàn có tỷ lệ bạo lực gia đình cao.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tình hình thực hiện bình đẳng trong gia đình; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và công tác gia đình.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2013.

Hoàn thiện các chỉ số về gia đình

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các chỉ số về gia đình, ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất trên toàn quốc.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình; thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Cũng như tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi.

Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ly hôn, tình dục và hôn nhân đồng giới, tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi.

Trần Mạnh (VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video