+
Aa
-

Hội thảo khoa học “Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực CNTT, viễn thông”

17/11/2015 20:27

Ngày 17/11/2015, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ: Ở nước ta, Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, công nghệ thông tin và truyền thông đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, hệ thống an ninh thông tin quốc gia còn nhiều kẽ hở; tội phạm trong lĩnh vực thông tin và công nghệ viễn thông gia tăng hoạt động, diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực, xâm phạm trực tiếp đến an ninh, trật tự…

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng đấu tranh, đạt được những kết quả quan trọng. Từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an cả nước phát hiện, xác minh và điều tra gần 1.500 đầu mối vụ án, vụ việc có liên quan đến công nghệ thông tin và viễn thông, xác lập đấu tranh hàng trăm chuyên án, triệt phá nhiều đường dây tội phạm lớn, điều tra, khám phá nhiều vụ án phức tạp và làm rõ nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông… Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Trong đó, đã phối hợp với lực lượng Công an, An ninh, Cảnh sát các nước xác minh, điều tra hàng trăm chuyên án, vụ án có liên quan đến công nghệ thông tin và viễn thông; tổ chức nhiều khóa học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; ký kết nhiều bản ghi nhớ, tích cực tham gia đường dây nóng phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông nói riêng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Nhằm đánh giá thực trạng tình hình và những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông hiện nay; dự báo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trong thời gian tới, ngày 14/8/2015, Bộ Công an đã xây dựng Kế hoạch Hội thảo với chủ đề “Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tại Hội thảo, theo hướng dẫn của Thứ trưởng Bùi Văn Nam, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm như: Nhận thức về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; Hành lang pháp lý cho hoạt động đấu tranh, xử lý tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, những thiếu sót, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện. Đánh giá kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, nguyên nhân hạn chế và những khó khăn, vướng mắc, bất cập; kinh nghiệm về tổ chức lực lượng, huy động phương tiện, biện pháp đấu tranh phòng, chống. Đồng thời, dự báo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông trong thời gian tới…/.

(Theo Bộ Công An)

Bài mới
Đọc nhiều