Hội nghị Trung ương 10 và những nội dung quan trọng

22/01/2015 21:06

Chiều ngày 22/1 Ban cán sự Bộ TT &TT đã tổ chức phổ biến nhanh những nội dung của Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của Bộ và lãnh đạo các sở TT&TT qua hội nghị trực tuyến.

Hội nghị TƯ 10, Bộ TT&TT,
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Bắc Son, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Bộ trưởng Bộ TT&TT trực tiếp chỉ đạo và phổ biến nhanh những nội dung cơ bản của Hội nghị.

Hội nghị TW 10 đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào những nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục hoàn thiện các Dự thảo Văn kiện Đại hội XII; Cho ý kiến về đề án tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; Phát triển báo chí theo hướng chất lượng hiệu quả.

BCH Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho nhiều ý kiến và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

Về Đề án Phát triển báo chí theo hướng chất lượng hiệu quả, Bộ trưởng cho biết đây là đề án được Bộ chính trị quan tâm và chỉ đạo. Trải qua nhiều năm bước đầu là Bộ Văn hóa- Thông tin chuẩn bị, đến nay  Bộ TT&TT hoàn chính báo cáo Chính phủ và được các thành viên Chính phủ thảo luận cho ý kiến. Trong Hội nghị TW10, các đại biểu đã thảo luận bổ sung nhiều ý kiến quan trọng.

Mục tiêu của quy hoạch là sắp xếp hệ thống báo chí gắn liền với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo chí theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng của nhân dân; Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nồng cốt, có vai trò định hướng thông tin, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật….

Bộ trưởng cho biết đây là đề án quan trong, có tác động đến nhiều bộ ngành, địa phương và nhất là các cơ quan báo chí vì vậy cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh khi đã trở thành Nghị quyết.

(Theo Vietnamnet)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video