Hội nghị triển khai kế hoạch KT-XH và NSNN năm 2008

25/12/2007 02:20

Sáng 25/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sự tham gia của các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, lãnh đạo 64 tỉnh, thành phố trong cả nước, Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2008 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần nhấn mạnh: Năm 2008 sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Chính phủ phấn đấu ngay trong năm này hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh tế – xã hội toàn giai đoạn; quyết tâm đến cuối năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 960 USD, đưa Việt Nam ra khỏi ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu nói trên cũng như Nghị quyết của Quốc hội khóa XII về kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2008, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần nhìn nhận, đánh giá đúng những thách thức, xác định rõ nhiệm vụ các giải pháp chỉ đạo điều hành trọng tâm. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8,5-9%, phấn đấu cao hơn 9%, chủ động thực hiện các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế thế giới, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tham gia tích cực vào nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và NSNN năm 2008, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt và hiệu quả những nhóm giải pháp đồng bộ được đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày cũng thể hiện rõ tinh thần quyết liệt và hướng tới một nền kinh tế – xã hội đạt mức tăng trưởng cao và bền vững. Theo báo cáo, trong năm 2007, nhìn chung các Bộ, ngành, địa phương đều đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đúng yêu cầu và nhiệm vụ theo Nghị quyết số 03/2007-NQ-CP của Chính phủ, đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của năm.

Cụ thể, năm 2007, có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra: GDP tăng khoảng 8,5% (kế hoạch là 8,2-8,5%), tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 20,5% (kế hoạch 17,4%), tổng đầu tư toàn xã hội đạt 40,6% GDP (kế hoạch 40%), tổng thu NSNN đạt 287,9 nghìn tỷ đồng (dự toán 281,9 nghìn tỷ đồng), bội chi NSNN bằng dự toán là 5% GDP, tạo việc làm mới cho 1,68 triệu người lao động (kế hoạch 1,6 triệu người), giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 14,7% (kế hoạch là 16%).

Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu còn chưa đạt như mong muốn, coi đây là thách thức lớn cần phải vượt qua trong bài toán tăng trưởng tốc độ cao và bền vững. Đó là nhập siêu, tỷ lệ giảm sinh và tốc độ tăng giá tiêu dùng. (Riêng vấn đề giá tiêu dùng, chỉ số tăng có nhanh hơn các năm, nhưng theo tính toán trong năm 2007, sau khi loại trừ yếu tố tăng giá, thu nhập người dân tăng khoảng 6%).

Vì vậy, bước sang năm 2008, các nhóm giải pháp được Chính phủ đề cập trong Nghị quyết sắp ban hành đều mang tính quyết liệt, đồng bộ hơn, với mục tiêu cao nhất là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tăng cường chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính phủ đặc biệt quan tâm tới các biện pháp đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm tốt để đảm bảo nhu cầu tăng trưởng nhanh trong năm 2008. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng chỉ rõ một số vấn đề các Bộ, ngành và địa phương cần hết sức lưu ý là giải ngân vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực, thủ tục đầu tư… đảm bảo đồng vốn đầu tư thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả.

Phấn đấu cuối 2008 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11-12%, về “đích” trước 2 năm

Nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, nhưng phải gắn với việc đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày 2 báo cáo chuyên đề về Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Thực hiện các chương trình giảm nghèo và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, ngân sách đầu tư cho giáo dục tăng liên tục trong 2 năm qua, năm 2007 đạt mức 20% NSNN, vượt kế hoạch 3 năm. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo ngoài công lập cũng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng 75% nhu cầu học nhà trẻ, 54% mẫu giáo, 30% THPT, 13% đại học. Tương tự, cả nước cũng đã có 30.000 cơ sở y tế tư nhân cùng khối lượng trang thiết bị y tế dùng vốn xã hội hóa trong các bệnh viện công trị giá 2.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao cũng thu hút được nhiều nguồn lực, nhiều thành phần kinh tế trong xã hội tham gia phát triển, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của nhân dân.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cần nhận thức rõ hơn về vấn đề vốn, nguồn nhân lực, hạ tầng, các cơ chế hoạt động trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Đồng thời nêu rõ những định hướng về chính sách và giải pháp đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới như tập trung đổi mới 3 loại chính sách: đất đai, thuế, tín dụng; có giải pháp về phí dịch vụ và hỗ trợ người thu nhập thấp, cơ chế tự chủ, hạch toán của các đơn vị công lập cung cấp dịch vụ.

Tổng kết chương trình giảm nghèo 2 năm 2006-2007 của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ rõ, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm, nỗ lực cao của các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là các địa phương đã thực hiện các chính sách, dự án của chương trình với nhiều kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hàng năm (bình quân 3-4%/năm), vượt mức kế hoạch đề ra, cuối năm 2007 cả nước còn 14,82% là hộ nghèo. Các nguồn vốn, nguồn lực đã được tập trung cho những địa bàn khó khăn nhất, tỷ lệ đói nghèo cao, nguy cơ tái nghèo lớn với những giải pháp đồng bộ. Hơn 2,8 triệu hộ nghèo được vay ưu đãi, 1,3 triệu lượt người được hướng dẫn cách làm ăn, 29 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 4,7 triệu lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí, 230 ngàn hộ được hỗ trợ về nhà ở, gần 9.000 công trình hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn được xây dựng, 2 mô hình kinh tế – quốc phòng, 6 mô hình đặc thù vùng sinh thái được hình thành. Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa thực hiện mục tiêu giảm nghèo bằng những giải pháp đồng bộ và cụ thể, phấn đấu đến cuối 2008 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11-12%, về trước 2 năm so với mục tiêu toàn giai đoạn 2006-2010.

Một báo cáo liên quan chặt chẽ đến công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh và công bằng xã hội được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trình bày, nêu rõ tình hình và chủ trương thực hiện một số cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn. Đó là Chương trình 135 giai đoạn II, việc hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ di dân và chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL.

(Chỉnh phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video