Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng

02/08/2016 21:36

Sáng 02/8/2016, tại Hà Nội, Đảng uỷ Văn phòng Bộ Công an chủ trì tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đảng bộ các đơn vị Khối trực thuộc Bộ trưởng. Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc tại Hội nghị.
Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XII là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa hết sức quan trọng thiết thực nhằm giúp cho cấp uỷ, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII; từ đó, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với đặc điểm, yêu cầu công tác, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đơn vị mình.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã giới thiệu, truyền đạt nội dung 3 chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2021”; “Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng…

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video