+
Aa
-

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27: Lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất

13/12/2011 07:59

Sáng 12-12, Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 đã khai mạc tại Hà Nội. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài đã về nước để tham dự sự kiện quan trọng của ngành được tổ chức hai năm một lần cùng các cán bộ, nguyên lãnh đạo ngành trong nước.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò quan trọng của mặt trận ngoại giao và nêu bật những thành tựu đối ngoại đã đạt được trong những năm qua như mở rộng quan hệ với các quốc gia; tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thông qua đàm phán từng bước giải quyết nhiều vấn đề biên giới trên đất liền và trên biển với các nước láng giềng…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư chỉ rõ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định bền vững, có lợi nhất cho đất nước, ngành ngoại giao cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất.

Tổng bí thư chỉ đạo trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần phát huy truyền thống ngoại giao của dân tộc, vận dụng tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, tập trung triển khai những công việc chủ yếu là: đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược tổng thể, có chiều sâu; cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế; đề xuất các biện pháp nhằm phát huy vai trò của nước ta như một thành viên tích cực, chủ động của các thể chế khu vực và toàn cầu; triển khai ngoại giao toàn diện, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, trực tiếp góp phần đắc lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị; tích cực triển khai nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác bảo hộ công dân, chú trọng công tác thông tin đối ngoại.

Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và đất nước, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

TTXVN – H.GIANG

Bài mới
Đọc nhiều