Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

07/11/2012 09:24

Ngày 06/11/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các Học viện, trường CAND…

Toàn cảnh Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
Toàn cảnh Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nội dung, diễn biến và kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; theo đó, Hội nghị Trung ương sáu diễn ra từ ngày 01/10/2012 đến ngày 15/10/2012; Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng như: tình hình kinh tế- xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước; kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Báo cáo viên cũng cho biết: Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, đánh giá sự nghiêm túc, gương mẫu với ý thức trách nhiệm cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, cũng như quyết tâm, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng thực hiện Nghị quyết TW4; thống nhất kết luận, đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) cơ bản đạt yêu cầu.

Ban Chấp hành Trung ương nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, yếu kém vừa qua trong công tác lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng; cố gắng sẽ làm hết sức mình để từng bước khắc phục; tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết TW4, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là Đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân./.

Tuấn Anh (BCA)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video