Học viện Cảnh sát nhân dân phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao

13/10/2009 09:00

Dự Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Cảnh sát nhân dân, tối 12/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo ngày càng có chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện Cảnh sát nhân dân
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện Cảnh sát nhân dân

Chúc mừng những thành tích của Học viện đã đạt được trong hơn 40 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng công an nhân dân đã làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cả hệ thống chính trị trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, chống diễn biến hòa bình, chống các loại tội phạm, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội đất nước, cho cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Cảnh sát nhân dân
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Cảnh sát nhân dân

Để Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành trung tâm đào tạo ngày càng có chất lượng tốt hơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo; gắn công tác giáo dục đào tạo của Học viện với nhiệm vụ chính trị của ngành Công an; yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy và từng bước hiện đại; tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Học viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, xây dựng người sỹ quan cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, có thái độ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, có ý thức tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi lưu niệm vào sổ truyền thống của Học viện
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi lưu niệm vào sổ truyền thống của Học viện

Phải kết hợp chặt chẽ giữa việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu tiếp thu một cách có chọn lọc kinh nghiệm và tri thức của các nước trên thế giới về đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Thông qua việc nghiên cứu khoa học để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ lý luận và thực tế vững vàng; rèn luyện cho học viên tư duy độc lập sáng tạo và khả năng tự học.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng Học viện thành trung tâm đào tạo có chất lượng tốt, kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử, trong sinh hoạt và lối sống; chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ cán bộ quản lý và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đời sống của cán bộ, giảng viên, học viên; đồng thời tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt hơn 10.000 cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện, Đại tá, Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Yêm hứa với Thủ tướng sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt những lời Thủ tướng căn dặn./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video