Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM bằng việc làm cụ thể, thiết thực

08/07/2008 14:05

Văn phòng Chính phủ phải đưa nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức đạo đức Hồ Chí Minh” tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với nhận thức và những việc làm cụ thể, thiết thực. Triển khai Cuộc vận động không mang tính phô trương, hình thức mà phải thực hiện một cách nghiêm túc, sâu sắc và toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Đấy là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hội nghị kiểm tra đơn vị chọn làm điểm về kết quả triển khai Cuộc vận động do Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức sáng 8/7.

Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ VPCP đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là cuộc vận động chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ trong Đảng mà trong toàn hệ thống chính trị, nhằm nâng cao năng lực cách mạng, phẩm chất đạo đức, sức chiến đấu của Đảng, điều này càng có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ VPCP – Cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để Cuộc vận động trong cơ quan VPCP ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà VPCP cần quyết liệt thực hiện trong thời gian tới như: Toàn Đảng bộ cũng như từng đảng viên, cán bộ, công chức… phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng trong phối hợp và xử lý công việc; chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái; phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy để hoàn thành tốt các công việc được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì Hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì Hội nghị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong đó chú ý tới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ về trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; đưa ra các tiêu chí chuẩn mực trong phân loại và đánh giá chất lượng đảng viên, cụ thể hóa hơn nữa các nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động trong năm 2008 và trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo VPCP phải thực hiện hiệu quả các giải pháp trong quản lý tài chính, tài sản công; triệt để chống thất thoát, lãng phí; sửa đổi lề lối làm việc, trong đó chú trọng tới công tác cải cách hành chính, giảm tối đa phiền hà cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân tới liên hệ công tác và làm việc với VPCP.

Thực hiện tốt các tiêu chuẩn về đạo đức và lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhận thức rõ ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kết quả thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua tại cơ quan VPCP không chỉ góp phần hoàn thiện đạo đức tác phong, lối sống, phương pháp làm việc của từng đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị mà còn củng cố được niềm tin đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi giao nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân cho cơ quan VPCP.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ quan VPCP được triển khai thực hiện theo đúng thời gian và nội dung Đảng ủy cấp trên quy định, đạt 100% số tổ chức, cơ sở đảng (3 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ trực thuộc) trong toàn Đảng bộ tham gia. Trong năm 2007, toàn Đảng bộ có 730 đảng viên xếp loại “Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” và “Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ” chiếm tỉ lệ 99%. Có 23 đảng bộ cơ sở, chi bộ xếp loại “Trong sạch, vững mạnh” chiếm tỉ lệ 92% và 2 chi bộ xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” chiếm tỉ lệ 8%.

Trong kế hoạch thực hiện Cuộc vận động thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cấp ủy sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị quyết tâm tổ chức xây dựng và thực hiện tốt các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bảo đảm các nội dung của Cuộc vận động sát thực và có ý nghĩa với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong cơ quan.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video