Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần từ 6-10/01/2014

12/01/2014 16:10

Trong tuần đầu tiên của năm mới 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng đã nêu các chỉ đạo và định hướng quan trọng đối với các ngành, địa phương trong công tác triển khai nhiệm vụ năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ các yêu cầu về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương, GTVT, TNMT, Thanh tra trong năm 2014.

Thủ tướng yêu cầu ngành Công Thương thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu  . Ảnh: VGP

Với ngành Công Thương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu.

Thủ tướng nhấn mạnh ngành cần thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đi liền với đó là mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao; nghiêm túc thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Trong năm 2014, ngành GTVT cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, một lĩnh vực quan trọng trong đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng, để vừa tăng năng lực vận tải vừa tạo thuận lợi phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm an ninh, quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng lưu ý vấn đề tiến độ, chất lượng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm quốc gia; các giải pháp giữ gìn trật tự, chống ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm số người chết, người bị thương.

Phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Để làm được điều này, Thủ tướng yêu cầu Bộ TNMT tập trung hoàn thiện thể chế, tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm; nâng cao năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chú trọng tăng cường quản lý nguồn nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông, khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngành TNMT cũng cần chú trọng công tác khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, tham mưu, chỉ đạo kịp thời hoạt động phòng, chống, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra

Tại Hội nghị ngành Thanh tra, Thủ tướng yêu cầu ngành cần đặc biệt chú trọng đến hoạt động thanh tra trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, vì đây là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay tại cấp cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp lên Trung ương; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo còn lại trong số 528 vụ việc phức tạp kéo dài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện Đề án xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn II. Ảnh: VGP

Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn I (2006-2010) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn II của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng đường tuần tra biên giới nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

Vì vậy, Bộ Quốc phòng cần bổ sung, hoàn thiện Đề án xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn II, trong đó tập trung xác định hướng tuyến chính xác gắn với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô và tổng mức đầu tư; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng của đất nước, đặc biệt phải hết sức lưu ý đến công tác bảo vệ rừng.

Tại buổi gặp gỡ đại diện 4 Văn phòng Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đơn vị tăng cường hơn nữa hiệu quả nghiệp vụ tổng hợp, làm tốt công tác dự báo tình hình, từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng, ban hành chính sách phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014. Ảnh: VGP

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Tư pháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp, ngành Thành tra cần tăng cường công tác xây dựng thể chế, đặc biệt là làm tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp. Tập trung rà soát, lập danh mục các luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp; đề xuất xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đảm bảo khoa học, hợp lý, khả thi. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đưa các công tác này đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu xã hội.

Chủ trì Hội nghị Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp lý để hoạt động hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, nhất là đẩy mạnh chương trình điều trị methadone do Bộ Y tế chủ trì trong thời gian tới theo đúng tiêu chuẩn, quy định tại các địa phương trong cả nước. Phó Thủ tướng đặc biệt lư ý cấp uỷ và chính quyền cùng lực lượng công an các địa phương phải triệt phá ngay các ổ mại dâm gây nhức nhối trong nhân dân; có chế tài xử lý nghiêm lãnh đạo địa phương nếu để xảy ra những tụ điểm mại dâm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, cải cách thể chế, thủ tục sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết của ngành xây dựng để khắc phục những tồn tại, hạn chế lớn trong XDCB hiện nay. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị  ngành Xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị ngành cần đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của ngành. Trong đó trọng tâm là hoàn thiện để trình Quốc hội, Chính phủ thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) và các Nghị định hướng dẫn thực hiện, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); nghiên cứu các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn…); rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu, định mức kinh tế-kỹ thuật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của ngành Hóa chất, Xăng dầu, nêu rõ nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch hóa các dịch vụ, sản phẩm vừa đảm bảo thị trường, vừa phát triển bền vững, chủ trọng kỷ luật, an toàn sản xuất, an toàn lao động.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Ủy ban Quốc gia về hợp tác quốc tế đặc biệt quan tâm việc giúp các doanh nghiệp hiểu rõ các hiệp định thương mại tự do. Ảnh: VGP

Dự Hội nghị của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh nước ta đã chủ động trong hội nhập nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng, trong đó, hội nhập kinh tế quốc tế là trụ cột quan trọng. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Ủy ban là tăng cường phối hợp thông tin giúp các bộ, ngành, các địa phương và quan trọng nhất là giúp các doanh nghiệp hiểu rõ những lợi ích và khó khăn khi tham gia các hiệp định này để chủ động hội nhập trong sản xuất, giao thương với thế giới.

“Dạy nghề chỉ thực sự hiệu quả nếu tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa địa phương có nguồn lao động với địa phương tiếp nhận, sử dụng lao động, trong đó vai trò của Bộ LĐTBXH là hết sức quan trọng”,  đây là yêu cầu mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý trong năm 2014, ngành LĐTBXH phải kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm những DN vi phạm việc thu phí người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phó Thủ cũng tướng yêu cầu giải quyết thật cụ thể, nhanh chóng các vướng mắc trong thực hiện chính sách người có công, những giải pháp để sự hỗ trợ đến đúng địa chỉ, thiết thực, không bình quân chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh dạy nghề chỉ thực sự hiệu quả nếu tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa địa phương có nguồn lao động với địa phương tiếp nhận, sử dụng lao động. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh vai trò của ngành VHTTDL trong việc phát huy các giá trị truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đàm đà bản sắc dân tộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá hoạt động hội nhập của ngành VHTTDL đã có nhiều khởi sắc dù vẫn còn những “hạt sạn” làm xấu đi nét đẹp chung. Để tạo được mối tương quan về văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới, cần phải kiên quyết đấu tranh với những gì không hợp với thuần phong, mỹ tục của người Việt.

“Hội nhập mà phù hợp thì phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể, khuyến khích và kết hợp với du lịch để mang những giá trị văn hóa đó vào sâu hơn trong nhân dân. Qua đó, nền văn hóa nghệ thuật cổ truyền cũng có cơ hội tiếp cận được với giá trị văn hóa đương đại”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi dự hội nghị triển nhiệm vụ năm 2014 của ngành VHTTDL.

Tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá, công tác đối ngoại quốc phòng đã được triển khai chủ động, tích cực, có chiều sâu và đạt được những kết quả hết sức cụ thể. Cùng với ngoại giao chính trị góp sức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ quyền lãnh thổ.

Phó Thủ tướng mong muốn Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện của Đảng, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền đối ngoại năm 2013. Ảnh: VGP

Trong buổi gặp gỡ báo chí đầu năm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của báo chí đã đồng hành với Bộ Ngoại giao triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như thông tin kịp thời về tình hình thế giới.

Thông báo về công tác ngoại giao năm qua, tình hình, những thành tựu đối ngoại nổi bật và định hướng công tác đối ngoại năm 2014, Phó Thủ tướng mong muốn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong công tác tuyên truyền đối ngoại.

* Cũng trong tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh đã đến làm việc tại các địa phương: Kon Tum, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Điện Biên, Lai Châu.

Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế cho phát triển, tăng cường tuyên truyền thật cụ thể, thiết thực về chương trình xây dựng nông thôn mới; cho ý kiến xử lý các kiến nghị, vướng mắc khó khăn tại các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ KTXH thời gian tới. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý các địa phương quan tâm tới việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Giáp Ngọ đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, trong đó, đặc biệt chú ý tới đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM