Hỗ trợ Ninh Thuận hơn 836 tấn gạo

12/10/2015 17:26

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 836,34 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt.

gao-1427291929603

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, Tỉnh báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Từ năm 2014 đến nay, tình trạng hạn hán kéo dài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Tuy được sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành nhưng đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn Tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình bị thiếu đói, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

(Theo Chính Phủ)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM