Hịch 144 vị trí thức

22/05/2013 12:47

Lại nghe tin nhân sĩ trí thức ký tên đòi trả tự do cho Phương Uyên. Ban biên tập xin mời bạn đọc xem lại bài thơ Hịch 144 vị trí thức của tác giả Sát Thát Đại Vương. Đúng là “Trí thức trăm vị ai người lớn, Người đã bạc đầu vẫn trẻ con”.
HỊCH 144 VỊ TRÍ THỨC

Ta cùng các ngươi
Thân sơ không kể
Ân oán chưa từng
Thế nên…
Thấy chuyện bất bình chẳng thể yên
Gặp sự dối trá việc phải làm

Thuở nhiễu nhương lại thêm thằng in tẹc nét
Không gian mở cho người tốt, kẻ xấu
Trí thức mừng nhờ nâng cao dân trí
Kẻ xấu vui cậy giấu mặt làm càn

Các vị trí thức

Tiếc rằng…

Trí thì lú quên bài học cơ bản
Chỉ cái đúng mới gọi là chân lý
“Nghe trên mạng” đích thị phường chợ búa
Ít còn mừng ai ngờ trên trăm vị

Ôi thôi!

Sinh viên phạm pháp chuyện đã rành
Uốn lưỡi khoa môi quả trò hề
Tương Lai, Quang A… bỗng giảo hoạt
Thi tài nghe chừng vượt Bất Vi
Các ngươi…
Lấy Trung Quốc để khoe mình yêu nước
Đem Phương Uyên ra làm trò chính trị

Đem Phương Uyên ra làm trò chính trị

Há chẳng phải là:
Cầu tư danh nên bán rẻ lương tâm
Biến nghi phạm thành anh hùng dân tộc
Ta còn biết…
Trí thức là túi khôn của trời đất
Bao nhiêu thủ đoạn nghĩ cũng rành
Mới thì xúi trẻ ăn cứt gà
Trước bảo già quấy Sở 4T
Thật là…
Trí thức trăm vị ai người lớn
Người đã bạc đầu vẫn trẻ con

Lại nói về chúng ta

Giấy tiến sĩ nhiều gấp vạn khu vực
Bằng sáng chế chỉ loe hoe vài cái
Hố sâu đó các ngươi cũng nhìn thấy
Là trí thức phải biết nhục cái này

Thế nên

Lộc Nhà nước ta sẵn sàng trả lại
Danh Giáo sư tạm gửi ở bảo tàng
Bỏ đô thị chốn “biểu tình yêu nước”
Vui miệt vườn, thèm tiếng cười trẻ con
Phò chúng nó lớn lên cùng tri thức
Quên hận thù, quên luôn chuyện chúng ta

Nay ta khuyên các ngươi…

Hạng quân tử lấy đại cục làm trọng
Bỏ tiểu tiết để trở thành vĩ nhân
Nhục như Hàn Tín còn lưu danh sử sách
Gân cổ bên hồ được mấy kẻ khen
Xem Tung Của như một tay chơi khó
Dùng trí tuệ để chứng tỏ anh hào
Phương Uyên kia tâm tình cùng giới trẻ
Mộng thành nhân chứ mộng gì laptop
Biến thù thành bạn, Nhật, Mỹ đấy thôi
Bớt bạn thêm thù, đừng có nghe

Làm được như vậy thì…

Năm châu bốn bể sánh vai cùng
Gặp nhau suối vàng lòng rổn rang.

SÁT THÁT ĐẠI VƯƠNG

Nguồn: Bần Cố nông

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video