Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước

26/01/2018 15:32

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 5 năm một lần.

Như vậy, năm 2018, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018 (thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31/12/2018). Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Kế hoạch hệ thống hóa văn bản) thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018.

Đối tượng hệ thống hóa văn bản là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018 (trừ Hiến pháp).

Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực, trừ Hiến pháp) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018. Thời gian hoàn thành tháng 1/2018.

Tháng 2/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp hoàn thành xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018 tại các bộ, ngành, địa phương. Quý II/2018, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018.

Tháng 1/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp hoàn thành tổ chức hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018. Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018, đối với văn bản ở trung ương, chậm nhất ngày 30/1/2019; đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, chậm nhất ngày 1/3/2019. Tháng 3/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp hoàn thành báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video