+
Aa
-
Hapaco: Quý 4 lỗ, cả năm vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm
20/02/2014 07:59

Quý II/2013, HAP có 23,4 tỷ lãi từ việc chuyển nhượng 1.377.000 cổ phần vốn đầu tư tại CTCP Khu công nghiệp Hải Phòng khiến cho doanh thu tài chính của DN là 30,5 tỷ – tăng 922% so với năm 2012.

CTCP Tập Đoàn Hapaco (HAP) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2013

Hoạt động kinh doanh chính không có nhiều biến động so với cùng kỳ nên doanh thu thuần quý IV/2013 cũng như cả năm đạt lần lượt là 100 tỷ và 352,4 tỷ. Trong đó, thị trường lớn nhất của HAP vẫn là Hải Phòng (doanh thu 81,7 tỷ), đứng thứ hai là Yên Bái (doanh thu 18,3 tỷ).

Tuy nhiên, tỷ lệ giá vốn/doanh thu trong quý IV/2013 đã tăng lên đến 88% từ mức 83,4% của quý IV/2012 khiến cho lợi nhuận gộp giảm gần 30%. Tỷ lệ này trong cả năm cũng tăng thêm 1% khiến lợi nhuận gộp giảm 9,3%.

Song, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng không có sự thay đổi đáng kể nào. Vì thế những biến động tài chính của HAP chủ yếu đến từ hoạt động tài chính và hoạt động khác.

Năm 2013, doanh thu tài chính của doanh nghiệp là 30,5 tỷ – tăng đến 922% so với năm 2012. Nguyên nhân là do trong quý II/2013, HAP có 23,4 tỷ lãi từ việc chuyển nhượng 1.377.000 cổ phần vốn đầu tư tại CTCP Khu công nghiệp Hải Phòng. Bên cạnh đó, trong quý IV/2013, lãi tiền gửi, tiền cho vay cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Với việc lợi nhuận gộp giảm mạnh, quý IV/2013, HAP lỗ sau thuế 1,4 tỷ trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 1,6 tỷ đồng.

Năm 2013, HAP cũng không có khoản lợi nhuận khác lên tới 10 tỷ như năm trước nhưng với doanh thu tài chính như trên, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 26,2 tỷ, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn tăng tới 129,4% lên 23,6 tỷ. LNST của cổ đông công ty mẹ là 23 tỷ. EPS đạt 718 đồng.

HAP đầu năm đặt kế hoạch 400 tỷ doanh thu và 18 tỷ lợi nhuận trước thuế. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 45% kế hoạch lợi nhuận.

Số dư vay nợ ngắn hạn tăng gần 6 lần tương đương với 372,7 tỷ. Về phía tài sản, tại thời điểm cuối năm, HAP có 332,8 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn – tăng 285,8 tỷ so với đầu năm, trong đó khoản lớn nhất là 332,7 tỷ của “đầu tư tài chính khác”. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng 54,6 tỷ.

Tính ra, tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản đã tăng lên mức 55% trong khi cuối năm 2012, tỷ lệ này chỉ có 29%.

Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 32,2 tỷ, tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 338,3 tỷ. Nhờ tăng vay nợ, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính lên tới 424,7 tỷ nên tiền thuần trong năm 2013 là 54,2 tỷ giúp nâng số dư tiền mặt tăng hơn 3 lần so với đầu năm.

(Trí Thức Trẻ/HSX)

 

Bài mới
Đọc nhiều