Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND

01/06/2015 15:17

Số lượng cấp “phó” trong bộ máy Ủy ban nhân dân tại 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được quy định không quá 5 người.

Chiều 1/6 Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho hay, về tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với quan điểm giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như hiện nay. Nghĩa là, cấp nào cũng đều có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND), nhưng có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bên trong của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị.

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương

Nêu quan điểm về số lượng cấp phó trong UBND, nhiều ý kiến giải trình, tiếp thu dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương đề nghị, quy định cụ thể về số lượng và cơ cấu thành viên UBND các cấp như dự thảo Luật trình Quốc hội. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc tăng thêm số lượng thành viên UBND sẽ dẫn đến nguy cơ tạo ra cơ cấu UBND cồng kềnh, không phù hợp với yêu cầu xây dựng một bộ máy hành chính gọn nhẹ, linh hoạt.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng xác định rõ cơ cấu của UBND gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể số lượng, cơ cấu thành viên của UBND các cấp cho phù hợp với tình hình thực tế của từng loại đơn vị hành chính.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhiều địa phương về số lượng Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho quy định UBND cấp tỉnh có 3 Phó Chủ tịch UBND. Đối với thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND. UBND cấp huyện có 2 Phó Chủ tịch UBND. UBND cấp xã có 1 Phó Chủ tịch UBND.

(Theo Infonet)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video