Hà Nam cần khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05

10/10/2018 00:09

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra.

Chiều 09/10, đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Quang cảnh buổi làm việc – Ảnh: Minh Châu

Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 và Quyết định số 714-QĐNS/TW ngày 29/3/2018 của Bộ Chính trị kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, sau khi nghiên cứu báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp làm việc với 6 tổ chức đảng trực thuộc, đoàn kiểm tra đánh giá, với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu, Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 với nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cụ thể hóa những nội dung nêu trên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang và các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị thông qua truyền hình trực tiếp tới 257 điểm cầu để cùng lúc tất cả cán bộ, đảng viên đều được học tập ở một thời gian nhất định tạo sự thống nhất về nhận thức. Việc tổ chức bằng hình thức này cũng tiết kiệm được thời gian di chuyển của đảng viên, báo cáo viên cũng như kinh phí tổ chức hội nghị, mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, Chỉ thị.

Hà Nam đã phát hành Sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương làm theo Bác…

Qua việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện những biểu hiện suy thoái như: ngại học tập nghiên cứu lý luận, phai nhạt lý tưởng, “gió chiều nào che chiều ấy”, thấy đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh; thích thành tích, phô trương; đổ lỗi cho khách quan… từ đó, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị bằng nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể từ cấp tỉnh xuống các tổ chức cơ sở đảng, chỉ ra những biểu hiện suy thoái. Việc triển khai Nghị quyết, Chỉ thị có sự sáng tạo, dưới nhiều hình thức tạo bước chuyển khá tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, lan tỏa tới đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra.

“Vẫn còn cán bộ, đảng viên ngại học, ngại ghi chép, học không sâu, quán triệt không đầy đủ dẫn tới hậu quả nói không đúng, làm không mang lại kết quả.  Công tác tự phê bình, phê bình trước một số biểu hiện suy thoái chưa thường xuyên, ở một số đơn vị còn tình trạng nể nang, tế nhị với nhau”, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ.

Đối với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Hà Nam cần cụ thể hóa, soi rọi ở địa phương, xác định các địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực có nguy cơ cao để quán triệt, có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nghiên cứu, xác định những biểu hiện suy thoái trong đảng bộ, trên địa bàn, những biểu hiện không phải không phát sinh, hôm nay có biểu hiện này, ngày mai có biểu hiện khác để nhận diện, chỉ đạo kịp thời”.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát, giữ gìn đạo đức, lối sống, nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) là việc rất quan trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cùng với việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nam cần rút ra bài học trong quá trình kiểm tra, giám sát đã chỉ ra để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ; xử lý dứt điểm một số vụ việc vi phạm trong thực thi công vụ gây bức xúc trong nhân dân, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp để có đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng.

Đề cập tới việc sắp tới Trung ương sẽ ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn cán bộ, đảng viên Hà Nam sẽ nghiêm túc thực hiện đúng theo tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng góp thêm chỗ dựa về cơ sở chính trị – xã hội, góp thêm sức mạnh để thực hiện các nghị quyết của Đảng.

(Theo Đảng Cộng Sản)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video