+
Aa
-

Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động

02/12/2016 17:15

Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung lẫn hình thức, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

2phuong

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 02-12, tại Bình Thuận, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban (cụm số 5) công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017.

Chủ trì Hội nghị, Đồng chí Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; tham dự Hội nghị còn có Trưởng ban Tuyên giáo và Chánh văn phòng của 07 tỉnh, thành (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận) và 03 tỉnh: Ninh Thuận, Long An, Lâm Đồng.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo là một hoạt động có nhiều ý nghĩa và là dịp để Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm số 5 giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở; đồng thời, tiếp nhận sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Đặc biệt, đã góp phần tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) vào cuộc sống; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động tham mưu và triển khai tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và của tỉnh. Sức mạnh của cả hệ thống chính trị của tỉnh được huy động đúng mức cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống… đã góp phần vào việc ổn định chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Bình Thuận tiếp tục phát triển.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2016, kinh tế thế giới từng bước hồi phục, xu thế liên kết kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được đẩy mạnh. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế đạt mức khá; văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên; cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, việc chú trọng thắt chặt quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, láng giềng cho thấy sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Ở Đông Nam Bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; nền kinh tế các địa phương trong khu vực vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, tiếp tục là khu vực năng động, đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt, hoạt động thăm hỏi, chăm lo chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo,… của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Để Hội nghị đạt kết quả cao, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, cho ý kiến về các nội dung như: Bên cạnh những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục của công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 đã nêu trong báo cáo thì cần bổ sung thêm những kết quả, hạn chế và xác định nhiệm vụ trọng tâm nào; giải pháp khắc phục tình trạng bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong học tập nghị quyết; trước những diễn biến phức tạp trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, phải làm thế nào để chủ động trong công tác thông tin và định hướng dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay; công tác Khoa giáo là lĩnh vực rất rộng và khó, còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Vậy, cần có những giải pháp nào để tăng cường, đẩy mạnh công tác Khoa giáo trong thời gian tới; những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Quy định 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy;những kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 tại các tỉnh khu vực miền Đông nam bộ, cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh đánh giá: Công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 của khu vực Đông Nam Bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung lẫn hình thức, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ, bám sát kế hoạch đề ra. Tham mưu cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; phổ biến nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII), thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII),… Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời hướng dẫn tuyên truyền, định hướng tư tưởng các hoạt động, sự kiện lớn của địa phương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế đó là: Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo còn nhiều lúng túng; đôi khi còn thiếu sắc bén, sức thuyết phục chưa cao, tính chiến đấu còn hạn chế; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở một số nơi còn chậm; một số địa phương, đơn vị tham gia sinh hoạt hội nghị báo cáo viên định kỳ chưa đều; việc biên tập tài liệu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên đôi lúc còn chậm. Công tác dự báo, nắm bắt, phản ảnh tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội cho các cấp ủy Đảng có lúc chưa kịp thời. Sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch chưa được phát huy, chưa đồng bộ; việc phản bác các thông tin xấu, độc trên internet còn nhiều khó khăn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tuy có ổn định nhưng vẫn còn một số vướng mắc; chưa chủ động tham mưu cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực khoa giáo…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém của công tác tuyên giáo khu vực thời gian qua; đồng thời xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đó là: Chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời sơ kết, tổng kết, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình hiện nay. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng; nội dung ngắn gọn, súc tích, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo, định hướng chính trị trong hoạt động báo chí, xuất bản. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, thường xuyên bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ động, tích cực đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả và thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số phát triển và các vấn đề xã hội khác. Rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, luân chuyển để rèn luyện cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

(Theo Tạp chí Tuyên giáo)

Bài mới
Đọc nhiều