+
Aa
-
Giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc
02/07/2006 00:32

Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải tin tưởng vào sức trẻ của các thành viên chính phủ mới.

Trong hai ngày 30-6 và 1-7, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong ngày khai mạc, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm, đã đến dự.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc
Giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc

Sau khi điểm lại những thành tựu quan trọng đạt được và bày tỏ một số trăn trở về những việc Chính phủ còn chưa làm được trong thời gian qua, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tin tưởng, với sức trẻ hơn, các thành viên Chính phủ mới sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách nhiệm vụ được giao. Ông mong muốn, các thành viên Chính phủ mới không ngừng học tập, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thành thạo ngoại ngữ, tin học, Internet…

Cảm ơn các vị tiền nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa sẽ cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ trong những thời kỳ qua để làm tròn trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân tín nhiệm giao phó; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tại phiên họp này, Chính phủ tập trung bàn thảo các vấn đề: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Chính phủ; đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 6-2006 và 6 tháng đầu năm 2006; kết quả giao ban sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.

Trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ sẽ chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao tốc độ tăng trưởng; khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; tiếp tục rà soát, xóa bỏ ngay các quy định không phù hợp, gây cản trở cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là các “giấy phép con”…

Tăng cường quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển; kịp thời xử lý các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp. Chủ động, tích cực chuẩn bị gia nhập WTO và thực hiện các cam kết quốc tế có hiệu quả. Ổn định các cân đối vĩ mô, kiềm chế tốc độ tăng giá. Giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc và đẩy mạnh hoạt động xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Chính phủ cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc vi phạm và đơn thư khiếu kiện của người dân nhằm nâng cao hiệu lực của môi trường pháp lý và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Tập trung xử lý nhanh, đúng người đúng tội các vụ án trọng điểm; có kết luận sớm về vụ việc tiêu cực ở PMU 18 để thông báo cho các nhà tài trợ.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều