Đức đầu tư 386 triệu USD cho 5 dự án sản xuất điện, khí ở Việt Nam

04/01/2015 13:01

Lĩnh vực sản xuất điện, khí, nước đã thu hút được 5 dự án FDI từ Đức với tổng vốn 386 triệu USD. 

Đức đầu tư 386 triệu USD cho 5 dự án sản xuất điện, khí ở Việt Nam
10 địa phương hấp dẫn dòng vốn FDI từ Đức.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), lũy kế đến ngày 15/12/2014, CHLB Đức có 244 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,34 tỷ USD và xếp thứ 22/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quy mô vốn bình quân một dự án của CHLB Đức khoảng 5,4 triệu USD, thấp hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Tính riêng từ 1/1/2014 đến 15/12/2014, CHLB Đức đã đầu tư 26 dự án mới và 143 triệu USD vốn đăng ký cấp mới.

Ngoài ra, còn có 11 dự án tăng vốn với vốn đăng ký tăng thêm là 26 triệu USD. Tính cả vốn cấp mới và tăng thêm trong năm 2014 của CHLB Đức là 169 triệu USD, đứng thứ 15/60 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong năm 2014.

Hiện nay, các nhà đầu tư CHLB Đức đã đầu tư vào 18/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

CHLB Đức có 88 dự án trong lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 631 triệu USD (chiếm 36% tổng số dự án và 47% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).

Đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất điện, khí, nước với 5 dự án và 386 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 2% tổng số dự án và 29% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).

Tiếp theo đến lĩnh vực bán buôn bán lẻ với 38 dự án và 137 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 15,5% tổng số dự án và 10,2% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư CHLB Đức đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài  với 182 dự án và 880 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 74% tổng số dự án và 66% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam).

Hình thức liên doanh có 55 dự án với 451 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 22% tổng số dự án và 33% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam). Còn lại là hai hình thức công ty cổ phần và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đến nay, các nhà đầu tư CHLB Đức đã có mặt tại 34/63 địa phương của cả nước, nhưng chủ yếu tập trung tại các thành phố và địa phương lớn nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi và khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của cả nước như TP.Hồ Chí Minh, Đông Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu….

Đứng đầu là TP. Hồ Chí Minh với 97 dự án và 235 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 39,7%  tổng số dự án và 17,5% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam).

Tiếp theo là Ninh Thuận với 2 dự án và 156,6 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 11,6% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam).

Đứng thứ ba là Đồng Nai với 7 dự án và 145 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 10,8% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam).

(Theo Bizlive)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM