Đưa Bắc Trung bộ, dyên hải Trung bộ trở thành vùng phát triển năng động

14/02/2014 15:30

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2020.

 

Mục tiêu của Kế hoạch là xác định nhiệm vụ để các Bộ ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ với tốc độ nhanh và bền vững, trở thành vùng phát triển năng động, là một trong những đầu cầu quan trọng của cả nước trong giao lưu hợp tác quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tạo việc làm cho khoảng 400.000 lao động/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 – 3%/năm (theo chuẩn mới); nâng cao sức khỏe của người dân, tăng tuổi thọ bình quân lên 75 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 10% vào năm 2020…

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của miền Trung

Theo đó, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ phải thực hiện là rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và của từng tỉnh, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của vùng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Vùng và từng địa phương phù hợp với chiến lược biển.

Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư (vốn ngân sách nhà nước, vốn tư nhân trong nước, vốn FDI, ODA, vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế), với nhiều hình thức đầu tư (BOT, BTO, PPP) đa dạng, phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, dịch vụ có quy mô lớn làm động lực phát triển của vùng; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh; Xây dựng thành phố Đà Nẵng thành một đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của miền Trung….

(Chính phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video