Động lực truyền thống để xây dựng Quân chủng Phòng không – Không quân tiến thẳng lên hiện đại

31/12/2017 07:51

Cách đây 45 năm, vào những ngày cuối tháng 12-1972, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, quân và dân miền Bắc, nòng cốt là lực lượng của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tiến hành Chiến dịch phòng không, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số mục tiêu trọng điểm trên miền Bắc, làm nên trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, đập tan huyền thoại “pháo đài bay” của lực lượng không quân hiện đại bậc nhất thế giới, tạo ra bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản cục diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris, buộc đế quốc Mỹ phải rút toàn bộ quân đội về nước và chấm dứt dính líu quân sự tại Việt Nam.

Đánh giá ý nghĩa của Chiến dịch phòng không tháng 12-1972, trong buổi về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ ngày 11-1-1973, Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định: Ta đã thắng lợi lớn và đang bước vào một trang sử mới, không những đối với dân tộc ta mà đối với cả thế giới. Thắng lợi mà nhân dân ta vừa giành được và các đồng chí đã góp phần to lớn, nhất là trong cuộc đánh bại trận tập kích đường không chiến lược bằng không quân chiến lược và không quân chiến thuật vừa rồi sẽ là kết thúc những trang sử cũ để bước vào những trang sử mới của dân tộc.

Tổng kết chiến thắng của quân và dân ta năm 1972, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã kết luận: Chiến thắng 12 ngày đêm chiến đấu tiêu diệt B-52 cuối năm 1972 là một chiến công nổi bật. Lần đầu tiên ta tổ chức và thực hiện thành công một chiến dịch phòng không quy mô lớn, đánh một trận tiêu diệt giòn giã, gây cho không quân Mỹ tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử của nó. Có thể nói, Chiến thắng lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là đòn “nốc ao” đối với chính quyền của Tổng thống Nixon. Chiến thắng này quyết định phá sản ý đồ xoay chuyển tình thế chiến lược của Mỹ trên bàn đàm phán và ký Hiệp định tại Hội nghị Paris.

Tên lửa Việt Nam xuất kích tiêu diệt máy bay Mỹ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN.

Có được thắng lợi này trước hết là nhờ có vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ. Người đã nhìn xa trông rộng ngay từ rất sớm và chỉ đạo tiến hành công tác chuẩn bị, tổ chức, xây dựng lực lượng PK-KQ, phòng không nhân dân. Đó là đường lối quân sự độc đáo Việt Nam được phát huy một cách sáng tạo trên mặt trận đối không. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quán triệt và vận dụng tư tưởng quân sự của Đảng, các nguyên tắc chỉ đạo tác chiến của quân đội và Quân chủng PK-KQ vào hoạt động chiến đấu của từng binh chủng; lấy sức mạnh chính trị-tinh thần làm chỗ dựa, phát huy trí tuệ tập thể, sức sáng tạo trong tìm ra cách đánh, lấy ít đánh nhiều, kiên quyết tiến công tiêu diệt địch. Đó là tinh thần “dám đánh, quyết đánh và quyết thắng”, dùng mưu kế tạo thế thời thắng địch.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ý nghĩa của Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục nghiên cứu, kế thừa, phát triển và đánh giá, tôn vinh xứng đáng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm giành thắng lợi trong những điều kiện đầy khó khăn, ác liệt; tiếp tục giáo dục và hun đúc lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là trong tình hình hiện nay. Thực tiễn các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới cho thấy đã xuất hiện một số loại hình chiến tranh mới, như: Phong tỏa đường không, thiết lập vùng cấm bay, chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh không gian mạng. Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động trực tiếp đến các loại phương tiện, vũ khí… Như vậy, nếu chiến tranh xảy ra thì đó là cuộc chiến tranh công nghệ cao rất khốc liệt. Muốn đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, chúng ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, kết hợp sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc với sức mạnh thời đại. Do đó, ngay từ thời bình, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta phải ra sức củng cố tiềm lực và sức mạnh quốc phòng, chủ động ngăn ngừa từ xa các mầm mống gây chiến tranh xâm lược.

Để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng PK-KQ nói riêng vững mạnh, trước hết cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, tình hình nhiệm vụ quân đội; đối tượng, đối tác; tập trung xây dựng Bộ đội PK-KQ vững mạnh về chính trị làm cơ sở hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc rất nặng nề, phức tạp, đòi hỏi phải tổ chức, xây dựng Quân chủng PK-KQ theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” với những yêu cầu mới về chính trị tư tưởng và tổ chức; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần quyết tâm dám đánh, biết đánh và đánh thắng địch trong mọi điều kiện hoàn cảnh, nhất là trong chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao sẽ trở nên phổ biến, do đó việc chuẩn bị trước các yếu tố về chính trị tinh thần, ý chí quyết tâm là hết sức cần thiết.

Toàn quân chủng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; phấn đấu tạo được sự đột phá trong công tác huấn luyện, đào tạo; huấn luyện nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện bảo đảm cho Bộ đội PK-KQ sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có, hiểu biết về vũ khí, khí tài, phương tiện của địch để có phương án tác chiến phù hợp. Thường xuyên tổ chức diễn tập, hiệp đồng chiến đấu cho các lực lượng trong quân chủng và tham gia diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng hợp thành, diễn tập khu vực phòng thủ, tăng cường huấn luyện đêm, cơ động nhanh, huấn luyện phòng tránh đánh trả, huấn luyện hiệp đồng, xử lý các tình huống phức tạp trên biển, đảo và biên giới đất liền, khu vực trọng điểm, huấn luyện cơ động chuyển hóa thế trận linh hoạt, bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài và nâng cao hiệu suất chiến đấu. Lấy huấn luyện chính trị làm cơ sở, huấn luyện cán bộ làm trọng tâm, tạo ra sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống chiến tranh. Cùng với huấn luyện, toàn quân chủng không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác bảo đảm an toàn mọi mặt, nhất là bảo đảm an toàn bay, đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Quân chủng chủ động nghiên cứu kế thừa, phát triển những bài học kinh nghiệm về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong Chiến dịch phòng không tháng 12-1972 trong điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo đảm cho tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch, đầu tư xây dựng các căn cứ hậu cần, khu vực kho, trạm hậu cần trên từng vùng, miền, phù hợp với thế trận chung của hậu cần chiến lược, hậu cần khu vực phòng thủ, đáp ứng kịp thời cho lực lượng của quân chủng huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu. Toàn quân chủng tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học; cải tiến, nâng cấp các loại vũ khí có trong biên chế, nhanh chóng tiếp thu, làm chủ vũ khí trang bị mới.

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” và truyền thống đánh giặc giữ nước trở thành động lực để xây dựng Quân chủng PK-KQ tiến thẳng lên hiện đại. Kế thừa và phát triển toàn diện ý nghĩa của chiến thắng lên tầm cao mới, nhất là nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tác chiến PK-KQ đáp ứng yêu cầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi Bộ đội PK-KQ phải có cách đánh phù hợp, mư­u trí sáng tạo, tích cực chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó, đặc biệt là tác chiến điện tử. Từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải ra sức xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối không, tổ chức tốt thế trận và lực lượng phòng không ba thứ quân, không quân toàn quân một cách cân đối trên cơ sở nòng cốt là Bộ đội PK-KQ, tạo thành hệ thống phòng không thống nhất trên từng khu vực và trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Dựa vào thế trận phòng không toàn dân và thế trận của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đ­ược chuẩn bị từ thời bình, đó là thuận lợi để Bộ đội PK-KQ phát huy cả thế và lực để xây dựng, chiến đấu giành thắng lợi.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video