Doanh nghiệp yếu kém loại C – phải có biện pháp khắc phục

15/02/2006 22:11

Ngày 15/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chỉ đạo cho Bộ Tài cùng các Bộ, cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội động quản trị các TCty nhà nước:

Tổ chức theo dõi kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước hàng năm áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục những yếu kém và sắp xếp lại các doanh nghiệp loại C; động viên các doanh nghiệp loại A trong 2 năm liền.

Đồng thời, việc giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính cũng giúp Nhà nước, chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời; thực hiện việc công khai minh bạch hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Báo cáo kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2004 và năm 2005 về Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ (Công văn 751/VPCP-ĐMDN).

(Hà Nội Mới)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video