Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội

28/05/2013 16:13

Để đổi mới công tác trợ giúp xã hội, việc xây dựng lại cơ sở dữ liệu an sinh xã hội thống nhất trong cả nước là việc làm cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả, tạo ra sự hài lòng trong người dân theo tinh thần của Nghị quyết số 15–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị “Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 28/5 tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị "Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam"
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị "Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam"

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, mục tiêu cơ bản lâu dài của dự án nhằm xây dựng hệ thống quản lý và triển khai hiện đại các chương trình trợ giúp xã hội nhằm góp phần giảm nghèo hiệu quả, xây dựng hệ thống thông tin hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 15.

Đối tượng của dự án bao gồm hộ gia đình nghèo có trẻ em từ 0-15 tuổi hoặc trên 15 tuổi nhưng vẫn còn đi học phổ thông là con đẻ, con nuôi, người được chủ hộ bảo trợ trên địa bàn. Trước mắt, dự án sẽ triển khai thí điểm tại 3 tỉnh Hà Giang, Quảng Nam và Lâm Đồng.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết dự án quan trọng này nhằm xây dựng lộ trình thu gọn chính sách thành gói trợ cấp gia đình, tách rõ chức năng xây dựng chính sách hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng trợ cấp xã hội căn cứ vào mức sống tối thiểu và chức năng cung cấp các dịch vụ về an sinh xã hội.

Dự án sẽ khắc phục tình trạng quản lý chồng chéo giữa nhiều chính sách xã hội đang cùng tồn tại; thiếu đồng bộ trong cơ sở dữ liệu riêng, không gắn kết gây tình trạng tốn kém nguồn lực, thiếu cập nhật thường xuyên, thiếu phần mềm quản lý dữ liệu chuẩn chung toàn quốc; tình trạng chi trả các khoản hỗ trợ còn thiếu chuyên nghiệp, người hưởng lợi vẫn phải đi lại nhiều lần, dẫn tới lãng phí tiền bạc, thời gian.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần điều chỉnh một số mục tiêu ngắn hạn của dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành phải tham gia đa dạng ngay từ đầu, đảm bảo tính hợp lý, tiếp cận hiểu quả và không để sót những đối tượng quá nghèo ở những khu vực xa xôi, đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm một gia đình đồng bào dân tộc, đặc biệt khó khăn tại Tân Lạc, Hòa Bình.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm một gia đình đồng bào dân tộc, đặc biệt khó khăn tại Tân Lạc, Hòa Bình.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu, phải rà soát kỹ, không để xảy ra lãng phí khi triển khai tại 3 địa phương Hà Giang, Lâm Đồng và Quảng Nam. Chỉ bổ sung nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới cho các tỉnh không đủ ngân sách, chủ yếu là các địa phương phải chủ động cân đối khi chi tiêu vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Các mức hỗ trợ nên áp dụng đúng đối tượng, không cào bằng chính sách.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì tiếp tục biên soạn, hoàn thiện đề án và thành lập Ban điều hành để triển khai dự án ngay trong năm 2013.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết các nước Brazil, Nam Phi, Chile, Philippines, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Indonesia cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn tương tự nước ta hiện nay. Tuy nhiên, các quốc gia này đã thu được thành công nhờ cải cách hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội dựa trên xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia.

Với hệ thống thông tin quản lý hiện đại phục vụ tự động hóa nhiều khâu quan trọng như: xác định, đăng ký, quản lý đối tượng, chi trả, giám sát, đánh giá, báo cáo và khiếu nại. Kết quả cho thấy, các quốc gia nêu trên có thể chi trả gói trợ cấp tích hợp hằng tháng với độ chính xác cao, cho phép kịp thời giám sát kết quả rõ ràng, minh bạch và nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhiều đối tượng.

Do vậy, hoàn thiện hệ thống trợ giúp chính sách xã hội là một trong những chính sách quan trọng góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ nước ta.

Tính đến nay, chính sách xã hội thường xuyên đã thực hiện với 2,65 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, tăng gấp 5,5 lần so với năm 2006. Cả nước đã xây dựng 432 cơ sở bảo trợ xã hội và chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên 42.000 đối tượng bảo trợ xã hội đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa…

Từ Lương

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video