Đề xuất mức nhuận bút, thù lao đạo diễn, biên kịch tác phẩm điện ảnh

10/10/2013 20:48

Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đạo diễn phim truyện có thể nhận thù lao từ 2,5-3%, biên kịch nhận từ 2,25-2,75% tổng giá thành sản xuất phim.

Đề xuất trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Theo dự thảo, nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình), không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào chất lượng, thể loại được tính theo tỷ lệ % của tổng chi phí giá thành sản xuất được duyệt.

Đề xuất mức nhuận bút, thù lao đạo diễn, biên kịch tác phẩm điện ảnh

Cụ thể, đối với phim truyện, biên kịch có thể nhận nhuận bút từ 2,25-2,75% tổng giá thành sản xuất phim. Đạo diễn sẽ được nhận thù lao từ 2,5-3% (hiện nay chỉ từ 2,25-2,75%); quay phim nhận thù lao từ 1,2-1,5%; người dựng phim sẽ nhận từ 0,7-0,8% (cao hơn mức 0,37-0,5% hiện nay) tổng giá thành sản xuất phim.

Nhạc sĩ thay vì nhận mức thù lao 0,7-0,9% như hiện nay sẽ được nhận từ 1-1,2% tổng giá thành sản xuất phim. Tương tự, họa sĩ cũng được nhận từ 1-1,2% tổng giá thành sản xuất phim thay vì mức 0,8-1% như hiện nay.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định cụ thể mức thù lao đối với đạo diễn hình ảnh, đạo diễn âm thanh nhận từ 1,7-2,1%; đạo diễn kỹ xảo từ 0,8-1,1% tổng giá thành sản xuất phim.

Mức thù lao, nhuận bút đối với phim truyện được đề xuất cụ thể như sau:

Đơn vị tính: % Tổng giá thành sản xuất

STT

Chức danh

Bậc I

Bậc II

Bậc III

1

Biên kịch

2,25

2,50

2,75

2

Đạo diễn

2,50

2,75

3,00

3

Đạo diễn hình ảnh

1,70

1,90

2,10

4

Đạo diễn âm thanh

1,70

1,90

2,10

5

Đạo diễn kỹ xảo

0,8

1,0

1,1

6

Quay phim

1,20

1,35

1,50

7

Người dựng phim

0,70

0,75

0,80

8

Nhạc sĩ

1,00

1,10

1,20

9

Họa sĩ

1,00

1,01

1,20

Dự thảo cũng đề xuất mức thù lao, nhuận bút đối với phim tài liệu, phim khoa học; phim phóng sự; phim hoạt hình.

Cụ thể, với phim tài liệu, phim khoa học, mức nhuận bút, thù lao đối với biên kịch, đạo diễn cũng được đề xuất từ 4,21-5,3% tổng giá thành sản xuất; quay phim có thù lao từ 2,15-2,8% tổng giá thành sản xuất.

Với phim phóng sự, biên kịch, đạo diễn sẽ được trả nhuận bút, thù lao từ 2,7-3,2% tổng giá thành sản xuất; phim hoạt hình là từ 3,65-4,95%.

(Chính Phủ)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM