+
Aa
-
Đề thi môn Tiếng Anh THPT 2016
01/07/2016 14:24

Đề thi môn Tiếng Anh THPT 2016 sẽ được BBT cập nhật nhanh nhất ngay sau khi thí sinh rời phòng thi.

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016

(F5 liên tục để cập nhật thông tin nhanh nhất)

Đề thi môn Tiếng Anh THPT 2016
Đề thi môn Tiếng Anh THPT 2016

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 mã đề 168:

de-168-1-010716
de-168-2-010716
de-168-3-010716
de-168-4-010716
de-168-5-010716
de-168-6-010716

Lịch thi và thời gian thi các môn trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2016:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

30/6/2016

SÁNG

từ 8 giờ

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

01/7/2016

SÁNG

Toán

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

02/7/2016

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/7/2016

SÁNG

Địa lí

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/7/2016

SÁNG

Lịch sử

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPQ Quốc gia 2016:

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 1)
Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 1)
Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 2)
Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 2)
Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 3)
Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 3)
Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 4)
Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016 (Trang 4)

Đáp án đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016:

Đáp án đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016
Đáp án đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2016

Chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Trí Dũng

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều