Đề nghị “xử” tổ chức, cá nhân cấp nhà đất sai quy định cho ông Trần Văn Truyền

16/11/2015 08:43

Cử tri các tỉnh An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đã đề nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã quyết định cấp đất, cấp nhà sai quy định cho ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ – như kết luận của Trung ương.

tran-van-truyen-2-161115

Trong văn bản trả lời cử tri mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, ông Trần Văn Truyền sau khi về nghỉ hưu tại địa phương là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý.

Vào thời điểm đầu năm 2014, trên cơ sở phản ánh của báo chí, Ban Bí thư đã giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm về chế độ nhà, đất đối với ông Truyền.

Ban Bí thư đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Truyền bằng hình thức “cảnh cáo” do có khuyết điểm, vi phạm về thực hiện chế độ nhà đất; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc xử lý, thu hồi nhà đất đã cấp không đúng đối với ông Truyền và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Chính phủ, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay nhấn mạnh nhiệm vụ: “Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kê khai tài sản phải trung thực và được công khai ở nơi làm việc và nơi cư trú”.

Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng yêu cầu: “Nghiên cứu ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… Thực hiện việc công khai kết quả kê khai tài sản, thu nhập ở nơi làm việc và nơi cư trú”.

 Căn nhà UBND TP.HCM chỉ đạo thu hồi của ông Trần Văn Truyền. (Ảnh: Quốc Anh).
Căn nhà UBND TP.HCM chỉ đạo thu hồi của ông Trần Văn Truyền. (Ảnh: Quốc Anh).

“Để việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm thực sự góp phần hữu hiệu và công tác phòng, chống tham nhũng, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này, trước hết cần thể chế hóa yêu cầu của Đảng về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”- văn bản của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Hiện Thanh tra Chính phủ đang tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật phòng, chống tham nhũng để tiến tới sửa đổi, bổ sung toàn diện luật này. Trong đó sẽ đề cập tới nhiều nội dung liên quan đến việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập: phát hiện, tiếp nhận, xử lý các thông tin được phản ánh liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập, sự biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đồng thời quy định theo hướng tăng nặng trách nhiệm pháp lý đối với người kê khai trong trường hợp không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm…

Nhiều lãnh đạo trước khi nghỉ hưu ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Cử tri tỉnh An Giang phản ánh, vừa qua có nhiều vị lãnh đạo trước khi nghỉ hưu ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm, trong đó có nhiều quyết định không thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, có nhiều bất minh nhưng kết quả xử lý của cấp có thẩm quyền không như mong đợi của người dân. Điều này chẳng khác nào khuyến khích việc này tiếp diễn vì lợi thì lớn nhưng xử lý thì nhẹ. Cử tri đề nghị tăng nặng hình thức xử lý đối với vấn đề này.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng dù các bộ ngành, địa phương đã tăng cường quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quản lý cán bộ, nhất là công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, “tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số quyết định bổ nhiệm, trong đó có quyết định không thực hiện đúng quy trình, thủ tục bổ nhiệm, gây dư luận không tốt, cử tri còn băn khoăn, lo lắng”.

Theo cơ quan thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, ban hành Chỉ thị số 07/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý cán bộ, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường hoạt động thanh tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện phòng chống tiêu cực trong công tác này vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Xử lý nghiêm khắc những sai phạm trong công tác quản lý, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Riêng Thanh tra Chính phủ cũng đã kịp thời xem xét, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý có sai phạm, khuyết điểm về công tác cán bộ.

(Theo Dân Trí)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video