Đề nghị kiểm điểm một loạt bộ, ngành ‘quên’ báo cáo về chống lãng phí

13/04/2018 12:16

Bộ Tài chính có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê bình một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Về báo cáo kết quả thực hiện năm 2017, Bộ Tài chính cho biết, có 4 bộ, cơ quan ở Trung ương, 12 địa phương và 13 tập đoàn, tổng công ty chưa gửi báo cáo về Bộ Tài chính. Thậm chí, có trường hợp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn gửi nhầm… báo cáo của năm 2016.

Ngoài ra, theo đánh giá, một số cơ quan ở Trung ương đã gửi báo cáo năm 2017 về Bộ Tài chính nhưng nội dung không có số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm, lãng phí trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước.

Để chấn chỉnh, đại diện Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nói trên.

(Theo Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video