+
Aa
-

Đề nghị Ban Bí thư cảnh cáo ông Trần Văn Truyền

16/12/2014 17:25

UB Kiểm tra TƯ biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo.

Hôm nay, UB Kiểm tra TƯ đã ra thông báo về kỳ họp thứ 28 của UB.

Thông báo cho hay, từ ngày 8-13/12, tại Hà Nội, UB Kiểm tra TƯ đã họp, xem xét và kết luận các nội dung:

1 – Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý:

UB Kiểm tra TƯ đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo và kết luận với 3 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UB TƯ MTTQ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

UB đã làm rõ những nội dung tố cáo chưa đúng, chưa có cơ sở; những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. UB yêu cầu các đồng chí có đơn tố cáo mình nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2 – Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng và ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ VH-TT-DL đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Ban Cán sự đã coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng; ban hành một số nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Quản lý Làng về kiểm điểm hằng năm, công tác cán bộ, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản…

Tuy nhiên, Ban Cán sự Đảng có một số thiếu sót, khuyết điểm: Trong thời gian dài chưa có nghị quyết chuyên đề lớn lãnh đạo thực hiện các mục tiêu của Chính phủ đã đề ra đối với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; chưa chỉ đạo tổ chức tổng kết đánh giá đối với hoạt động của Ban quản lý Làng để rút kinh nghiệm và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động của Làng; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Ban quản lý Làng nhằm tránh lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư của nhà nước.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, kiêm Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam có thiếu sót, khuyết điểm: Chưa chủ động báo cáo, đề xuất với Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng ban hành quy chế làm việc của Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; chưa chỉ đạo tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban quản lý trong từng giai đoạn để xây dựng mô hình quản lý và bố trí sử dụng cán bộ hiệu quả…

UB Kiểm tra TƯ yêu cầu: Ban Cán sự Đảng Bộ VH-TT-DL và Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nghiêm túc rút kinh nghiệm về các tồn tại, khuyết điểm đã nêu trên.

3 – Xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật đối với nguyên Tổng TTCP Trần Văn Truyền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng:

Ông Trần Văn Truyền đã tiến hành kiểm điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ngày 6/12 và UB Kiểm tra TƯ ngày 13/12.

Qua kiểm điểm, ông Trần Văn Truyền đồng tình với kết luận của UB Kiểm tra TƯ, nghiêm túc nhận khuyết điểm, vi phạm, có lời xin lỗi trước Đảng, trước nhân dân và trả lại để Nhà nước quản lý thửa đất số 598B5, Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre và nhà số 105, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Xem xét mức độ vi phạm đã được kết luận, kết quả kiểm điểm, khắc phục của ông Trần Văn Truyền và căn cứ quy định hiện hành của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng viên, UB Kiểm tra TƯ đã biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo.

Trần Văn Truyền, tham nhũng, biệt thự, UB Kiểm tra TƯ, Ban bí thư
Biệt thự của ông Trần Văn Truyền

4 – Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với: Ban Thường vụ và UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang; Ban Thường vụ và UB Kiểm tra Đảng ủy tổng công ty Lũng Lô; Ban Thường vụ và UB Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục II thuộc Quân ủy TƯ; Ban Thường vụ và UB Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8) thuộc Đảng ủy Công an TƯ.

Qua kiểm tra nhận thấy: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, UB Kiểm tra cấp dưới của Ban Thường vụ và UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ… (Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tổng Công ty Lũng Lô). Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp ủy và UB Kiểm tra còn lúng túng, chậm chỉ đạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra (Tổng cục II)…

UB Kiểm tra TƯ yêu cầu các đơn vị, địa phương nói trên rút kinh nghiệm về những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, hiệu quả cao hơn.

5 – Xem xét kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp đảng.

UB Kiểm tra TƯ nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Hà Nội đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp đảng cơ bản theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Văn phòng Thành ủy thực hiện tương đối tốt chức năng chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp đảng. Năm 2013, các doanh nghiệp đảng duy trì được hoạt động hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn…

Tuy nhiên, việc thực hiện một số chủ trương, quy định mới về quản lý doanh nghiệp có nội dung còn chậm; việc cử cán bộ làm đại diện chủ sở hữu tại một số doanh nghiệp đảng chưa đúng quy định; việc giao đất, tài sản cho doanh nghiệp quản lý, khai thác có nơi chưa chặt chẽ; một số công ty TNHH một thành viên của Đảng bộ TP.HCM chưa thực hiện đề án tái cơ cấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI).

UB Kiểm tra TƯ yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục về những hạn chế, tồn tại nêu trên.

 6 – Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng:

Qua xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của đồng chí Lan Y Lời, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, UB Kiểm tra TƯ quyết định: Giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ.

UB Kiểm tra TƯ đã nghe báo cáo và tham gia ý kiến với đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Bí thư về trường hợp khiếu nại của nguyên Chánh án TAND huyện sông Cầu, tỉnh Phú Yên Hoàng Đình Thanh. UB đề nghị Ban Bí thư giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ.

Tại kỳ họp này, UB Kiểm tra TƯ đã thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về bổ sung nhân sự UB khóa XI và chuẩn bị công tác nhân sự UB khóa XII.

(Theo Vietnam+)

Bài mới
Đọc nhiều