Để chống tham nhũng, cán bộ ngành Nội chính Đảng phải giữ mình liêm chính

24/02/2017 11:14

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã nói như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10 – KL/TW của Bộ Chính trị, do Ban Nội chính Trung ương tổ chức sáng 23.2, tại Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã nói như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ Chính trị, do Ban Nội chính Trung ương tổ chức sáng 23.2, tại Hà Nội.
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã nói như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10 – KL/TW của Bộ Chính trị, do Ban Nội chính Trung ương tổ chức sáng 23.2, tại Hà Nội.

Theo báo cáo, năm 2016, ngành nội chính đã thực hiện tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương một số chủ trương, giải pháp lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Đáng chú ý, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 14 tỉnh. Qua đó, kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, xử lý 87 vụ việc, vụ án. Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử sơ thẩm, 7 vụ ra xét xử phúc thẩm

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất đưa 436 vụ việc, vụ án vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý (đã chỉ đạo, xử lý xong 206/436 vụ việc, vụ án). Trong tổng số 184 vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo xử lý, đến nay đã tham mưu chỉ đạo xử lý xong 151 vụ án, vụ việc; đang tiếp tục tham mưu chỉ đạo xử lý 33 vụ án, vụ việc.

Báo cáo nêu rõ, nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ về thời gian, nghiêm khắc về mức án, được dư luận nhân dân đồng tình.

Năm 2017, ngành nội chính tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí, như: đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo các hình thức BOT, BT; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan; đầu tư nước ngoài; công tác cán bộ … Tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm toán, điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương những chủ trương, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công này. Bảo đảm nguyên tắc không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng nhưng cũng không làm thay hoạt động chuyên môn của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Chú trọng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; rà soát có hiệu quả các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật…

“Để làm được điều đó, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải thật tâm huyết, trách nhiệm, say mê công việc, đặc biệt phải có bản lĩnh dũng khí, biết bảo vệ cái đúng và phê phán cái sai, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; phải giữ mình liêm chính, làm việc có nguyên tắc; đồng thời phải có trình độ, hiểu biết toàn diện, nhất là về pháp luật, cơ chế, chính sách” – Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

(Theo Lao Động)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video