Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT229 tại tỉnh Bắc Kạn

03/05/2018 17:08

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020.

214708_hoi-nghi-toan-quoc-van-phong-dieu-phoi-nong-thon-moi-cac-cap-nam-2018
Ảnh minh họa

Đề án được thực hiện trên địa bàn của 29 xã, với tổng diện tích tự nhiên là 133.369 ha; dân số 66.588 người, thuộc 07 huyện: huyện Chợ Đồn có 07 xã (Yên Thượng, Yên Thịnh, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bằng Lãng, Đại Sảo, Xuân Lạc); huyện Bạch Thông có 04 xã (Cao Sơn, Vũ Muộn, Mỹ Thanh, Sỹ Bình); huyện Na Rì có 05 xã (Văn Minh, Ân Tình, Côn Minh, Lương Thượng, Kim Hỷ); huyện Ngân Sơn có 04 xã (Hương Nê, Trung Hoà, Thuần Mang, Cốc Đán); huyện Chợ Mới có 01 xã (Quảng Chu); huyện Ba Bể có 04 xã (Phúc Lộc, Mỹ Phương, Chu Hương, Cao Thượng); huyện Pác Nặm có 04 xã (An Thắng, Cổ Linh, Xuân La, Nhạn Môn).

Đề án thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.

Mục tiêu chung của Đề án là từng bước đưa các xã vùng Đề án đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân; thực hiện cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, gắn với phát triển nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; xã hội nông thôn giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường được cải thiện; hệ thống chính trị các xã vững mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được ổn định, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến hết năm 2020, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành; phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã hoàn thành 15 – 18 tiêu chí; 13 xã hoàn thành từ 12- 14 tiêu chí; 3 xã hoàn thành từ 09-11 tiêu chí; bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, không có xã dưới 9 tiêu chí.

Cụ thể: 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (Xã Yên Thượng). 12 xã hoàn thành 15 – 18 tiêu chí gồm: Yên Thịnh, Nghĩa Tá, Bằng Lãng, Văn Minh, Ân Tình, Côn Minh, Hương Nê, Thuần Mang, Quảng Chu, Mỹ Phương, Chu Hương. 13 xã hoàn thành từ 12 – 14 tiêu chí gồm: Lương Bằng, Đại Sảo, Vũ Muộn, Mỹ Thanh, Lương Thượng, Kim Hỷ, Trung Hòa, Cốc Đán, Phúc Lộc,  An Thắng, Cổ Linh, Xuân La, Nhạn Môn. 3 xã hoàn thành từ 9 – 11 tiêu chí gồm: Xuân Lạc, Cao Sơn, Cao Thượng.

Đề án phấn đấu đến hết năm 2020 nâng thu nhập bình quân đầu người các xã trong vùng Đề án lên 24 triệu đồng/người/năm (bằng 61,5% thu nhập bình quân đầu người của tỉnh); 04/29 xã (14%) đạt tiêu chí thu nhập; 09/29 xã (31%) đạt tiêu chí hộ nghèo; 29/29 xã (100%) đạt tiêu chí lao động có việc làm; 27/29 xã (93%) đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video