+
Aa
-
Đẩy nhanh phát triển KT-XH trong Tam giác phát triển là nhiệm vụ cấp bách
26/11/2008 14:02

Sáng nay, 26/11, tại Viêng-chăn, CHDCND Lào, sau lễ khai mạc, Hội nghị ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam (CLV) lần thứ 5 về Tam giác phát triển đã bàn thảo những nội dung quan trọng về đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng các chính sách ưu đãi về đầu tư, thương mại trong khu vực.

Phiên họp cấp cao CLV
Phiên họp cấp cao CLV

Ba Thủ tướng các nước Campuchia, Lào và Việt Nam đã một lần nữa khẳng định cam kết tăng cường hợp tác phát triển kinh tế trên cơ sở quan hệ hữu nghị anh em truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác toàn diện và láng giềng tốt đẹp, cùng có lợi. Các Thủ tướng hài lòng trước những bước tiến triển tích cực trong việc thực hiện Quy hoạch tổng thể, đặc biệt là việc thành lập Ủy ban Điều phối chung nhằm đẩy mạnh việc hợp tác thực hiện các mục tiêu của Tam giác phát triển.

Ba Thủ tướng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho Tam giác phát triển và hoạt động này đang được đẩy mạnh triển khai; việc phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa ba nước đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực.

Phiên họp hẹp của Thủ tướng ba nước CLV
Phiên họp hẹp của Thủ tướng ba nước CLV

Ba Thủ tướng nhất trí cho rằng, việc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực là nhiệm vụ cấp bách; khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác hơn nữa để sớm đưa khu vực này thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Ba Thủ tướng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư; tập trung vào các lĩnh vực giao thông, khai khoáng, sản xuất và chế biến nông sản, năng lượng, viễn thông, du lịch; nhất trí thúc đẩy hoàn thành sớm việc điều chỉnh Quy hoạch Tam giác phát triển đến năm 2020…

Các Thủ tướng đánh giá, từ Hội nghị lần thứ 4 đến nay, hợp tác giữa ba nước về xây dựng Tam giác phát triển đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt.

Ký các văn kiện quan trọng của Hội nghị
Ký các văn kiện quan trọng của Hội nghị

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Điều phối chung CLV và các Tiểu ban để tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ba nước CLV trong việc xây dựng Tam giác phát triển, khuyến khích Tiểu ban địa phương tổ chức hội nghị giữa các địa phương trong Tam giác phát triển để trao đổi, thúc đẩy hợp tác kinh tế- xã hội, tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cũng như đảm bảo ổn định an ninh ở khu vực biên giới các nước Tam giác phát triển.

Các Thủ tướng đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp tư nhân và coi đây là động lực tăng trưởng kinh tế, đồng thời đánh giá cao kết quả Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch; khuyến khích tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực trên giữa các nước CLV và ngoài ba nước; cam kết dành ưu tiên đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Tam giác phát triển nhằm tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phương tiện và người qua lại biên giới giữa 10 tỉnh trong khu vực.

Vấn đề môi trường cũng được các Thủ tướng quan tâm đề cập tại cuộc họp lần này, theo đó muốn phát triển bền vững cần quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên trong khu vực Tam giác phát triển.

Ngay sau Hội nghị, ba Thủ tướng các nước CLV đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 5 và ký Tuyên bố Viêng-chăn về Tăng cường hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển./.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều