+
Aa
-
Đầu tư 500 triệu USD cho khu du lịch Bản Giốc
24/01/2013 17:11

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bài mới
Đọc nhiều