+
Aa
-

Đáp án đề thi Đại Học môn Tiếng Anh (Anh Văn) khối A1 năm 2014

05/07/2014 07:25

Đáp án đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014. Ban biên tập liên tục cập nhật đề thi và đáp án môn anh văn khối A1 năm 2014 nhanh và chính xác nhất.

Đáp án đề thi Đại Học môn Tiếng Anh (Anh Văn) khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Tiếng Anh (Anh Văn) khối A1 năm 2014
Đáp án đề thi Đại Học môn Tiếng Anh (Anh Văn) khối A1 năm 2014

Môn Tiếng Anh là môn thi cuối cùng của khối A1. Thời gian thi ĐH môn Tiếng Anh khối A1: Bắt đầu làm bài thi vào lúc 7h15 kết thúc vào 8h45 thời gian làm bài 90 phút

Công bố Đáp án đề thi Đại Học môn Tiếng Anh (Anh Văn) khối A1 năm 2014

Sáng ngày 5/7/2013, Đáp án tham khảo môn thi Tiếng Anh sẽ được cập nhật vào lúc 10h15, đáp án của thầy cô sẽ được cập nhật nhanh nhất 11h-12h. Đáp án của bộ sẽ được cập nhật ngày 6/7.

Cấu trúc đề thi Đại học môn Tiếng Anh năm 2013 (khối A1)


Lĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Số câu
Ngữ âm – Trọng âm từ (chính/phụ) – Trường độ âm và phương phức phát âm. 5
Ngữ pháp, Từ vựng – Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tính từ / trạng từ/ từ nối/ v.v… 7
– Cấu trúc câu 5
– Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage) 6
– Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal verb) 4
– Từ đồng nghĩa / dị nghĩa 3
Chức năng giao tiếp – Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản… (khuyến khích yếu tố văn hóa) 5
Kỹ năng đọc – Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ / ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng); một bài text độ dài khoảng 200 từ. 10
– Đọc lấy thông tin cụ thể/đại ý (đoán nghĩa từ mới; nghĩa ngữ cảnh; ví von; hoán dụ; ẩn dụ; tương phản; đồng nghĩa/dị nghĩa…) một bài text, độ dài khoảng 400 từ, chủ đề: phổ thông. 10
– Đọc phân tích/đọc phê phán/tổng hợp/suy diễn; một bài text khoảng 400 từ chủ đề: phổ thông. 10
Kỹ năng viết 1. Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ năng viết). 5
2. Viết gián tiếp. Cụ thể các vấn đề có kiểm tra viết bao gồm: – Loại câu. – Câu cận nghĩa. – Chấm câu. – Tính cân đối. – Hợp mệnh đề chính – phụ -Tính nhất quán (mood, voice, speaker, position…) – Tương phản.

– Hòa hợp chủ – vị

– Sự mập mờ về nghĩa (do vị trí bổ ngữ…)

– ….

Với phần này, người soạn đề có thể chọn vấn đề cụ thể trong những vấn đề trên cho bài thi.

10

Tìm trên google: đề thi anh văn khối A1, đáp án anh văn khối A1, đáp án đề thi anh văn khối A1, đáp án đại học anh văn a1, đề thi tiếng Anh khối A1, 

Bài mới
Đọc nhiều