Đảng Cộng sản Việt Nam là cội nguồn của sức mạnh dân tộc

03/02/2015 22:06

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các tờ báo lớn của Lào ngày 3/2 đều đưa đậm nét về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

 

Bài xã luận với nhan đề: “85 năm trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên báo “Pasaxon Lào” (Nhân dân Lào) đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đấu tranh ngoan cường, đánh thắng các thế lực đế quốc xâm lược hung bạo nhất, hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Các báo Lào đưa tin về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên – (Phóng viên TTXVN tại Lào)
Các báo Lào đưa tin về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên – (Phóng viên TTXVN tại Lào)

Tờ báo cũng khẳng định mọi thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam đều bắt nguồn từ việc nắm chắc, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết cách mạng và khoa học Chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn đất nước.

Theo “Pasaxon Lào”, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt tới việc mở rộng quan hệ với các Đảng Cộng sản cũng như với các tổ chức quốc tế, trong đó việc duy trì, phát huy và nâng cao quan hệ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn là chính sách đối ngoại hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam – mối quan hệ đặc biệt, trong sáng và thủy chung có một không hai trên thế giới.

Các bài xã luận trên tờ “Pathet Lào” (Phát triển Lào) và “Lao Phatthana” (Đất nước Lào) đều khẳng định sự kiện ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm trước là bước ngoặt trọng đại đối với đời sống và vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong 85 năm qua. Những thắng lợi đó là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam – được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam.

Các bài báo đều nhận định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là cội nguồn của sức mạnh dân tộc, đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước và truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên”.

(Theo Tin Tức)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video