Đảng bộ Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2016

29/01/2016 21:58

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết: Năm 2015 là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2011-2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời là năm đánh dấu nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và của Ngành Tư pháp. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 Đảng bộ Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2016.
Đảng bộ Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2016.

Trong năm qua, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Bộ và vị thế của Bộ Tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng ủy Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước phù hợp với đặc điểm cụ thể của Bộ, ngành Tư pháp, đồng thời lãnh đạo triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao; góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước; nâng cao vị thế, vai trò của ngành Tư pháp từ Trung ương tới địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đảng năm 2015 của Bộ Tư pháp vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chính trị còn chậm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác xây dựng Đảng ở một số chi bộ chuyển biến chưa đồng đều …

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Bộ Tư pháp trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Nguyễn Đức Minh đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Tư pháp cần tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cụ thể hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị mình; tiếp tục quan tâm, phối hợp tốt với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ…

Theo đồng chí Phan Chí Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, để nâng cao sức chiến đấu trong tổ chức Đảng và đảng viên, khâu quan trọng là phải đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, thực hành dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho một số đảng viên trong Đảng bộ; trao giấy khen của Đảng ủy Bộ Tư pháp cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015./.

(Theo Đảng Cộng Sản)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video