+
Aa
-
DaiABank trước giờ sáp nhập
24/09/2013 18:05

Nợ xấu 6.78%

Tính đến 30/06/2013, tổng tài sản của DaiABank đạt 17,550 tỷ đồng, giảm 2% so với cuối năm 2012. Tiền gửi tại ngân hàng cũng giảm 4% xuống còn 4,788 tỷ trong khi cho vay khách hàng tăng 5% lên 9,340 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của DaiABank lần lượt 6.78% và 7.64%.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, lợi nhuận trước thuế của DaiABank đạt 14.66 tỷ đồng với ROA và ROE lần lượt 0.47% và 0.08%.

Ngân hàng sau sáp nhập sẽ mang tên HDBank với vốn 8,100 tỷ đồng

Về nhân sự, ngân hàng sáp nhập sẽ giữ nguyên thành phần HĐQT đã được bầu tại ĐHĐCĐ của HDBank với 7 thành viên và có thể đề cử thêm ít nhất 2 thành viên. Đồng thời, ngân hàng sáp nhập cũng giữ nguyên Thành viên BKS tại HDBank. Tổng giám đốc của ngân hàng sáp nhập là Tổng giám đốc của HDBank hiện nay.

Khi đạt chấp thuận cuối cùng của Ngân hàng Nhà nước về việc sáp nhập và UBCKNN về việc phát hành thêm cổ phần của ngân hàng sáp nhập để thực hiện hoán đổi, việc hoán đổi dự kiến diễn ra trong quý 1/2014.

(Vietstock)

Bài mới
Đọc nhiều