+
Aa
-
Đà Nẵng dự kiến thu hút nhân tài bằng chính sách đãi ngộ chưa từng có
30/11/2016 08:25

Mức lương cơ sở hiện nay khoảng 1,2 triệu đồng thì đối tượng thu hút tốt nghiệp đại học được hưởng 80 lần mức lương cơ sở là vào khoảng 96 triệu đồng…

Dừng đào tạo, chuyển sang thu hút

Trước đó, ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là đề án 13100).

Ông Võ Ngọc Đồng, giám đốc sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương này xác định việc tiếp tục triển khai chính sách thu hút nhân tài là hết sức cần thiết để bổ sung, nâng cao nguồn nhân lực khu vực công.

Đà Nẵng dự kiến thu hút nhân tài bằng chính sách đãi ngộ chưa từng có
Đà Nẵng dự kiến thu hút nhân tài bằng chính sách đãi ngộ chưa từng có

Đặc biệt là việc thu hút các chuyên gia đến làm việc ngắn hạn phục vụ cho các chương trình, dự án của thành phố. Thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Sở Nội vụ, về đối tượng thu hút của đề án 13100 gồm có hai nhóm: đối tượng thu hút đến làm việc lâu dài và thu hút chuyên gia đến làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian tại các cơ quan (thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý).

Ở nhóm thứ nhất (làm việc lâu dài) thì Đà Nẵng tập trung thu hút các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, còn có những người đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong và ngoài nước. Những người này phải có nguyện vọng đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.

Ở nhóm thứ hai, Đà Nẵng “hút” những chuyên gia uy tín đến làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian tại các các lĩnh vực mà thành phố đang có nhu cầu, nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo tờ trình của UBND thành phố thì việc xác định cơ sở đào tạo uy tín, tiêu chuẩn chuyên gia, quy trình xây dựng chỉ tiêu, vị trí thu hút, phương thức chi trả chế độ hỗ trợ… sẽ do UBND thành phố quy định cụ thể.

Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc thu hút là “căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao và vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trực tiếp quản lý”, đảm bảo công bằng, công khai và cạnh tranh.

Hàng loạt chính sách ưu đãi đặc biệt

Chính sách ưu đãi đối với đối tượng thu hút đảm bảo quy định mức hỗ trợ chung theo đề án 13100.

Đối với đối tượng thu hút đến làm việc lâu dài tại thành phố Đà Nẵng thì hỗ trợ kinh phí theo các bậc thang.

Cụ thể, học viên được đào tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước (trừ các trường nằm trong danh sách 400 trường đại học hàng đầu thế giới) thì trình độ đại học được hưởng mức hỗ trợ 80 lần mức lương cơ sở.

Các trình độ cao hơn là thạc sĩ: 120 lần mức lương cơ sở, tiến sĩ: 200 lần mức lương cơ sở.

Học viên được đào tạo tại các trường thuộc danh sách 201 – 400 trường đại học hàng đầu thế giới thì trình độ đại học được hỗ trợ:130 lần mức lương cơ sở, thạc sĩ: 180 lần mức lương cơ sở và tiến sĩ là: 230 lần mức lương cơ sở.

Học viên được đào tạo tại các trường trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới thì có hỗ trợ như sau: trình độ đại học: 180 lần mức lương cơ sở; thạc sĩ: 230 lần mức lương cơ sở và tiến sĩ: 280 lần mức lương cơ sở.

Giải thích về mức hỗ trợ trên, ông Đồng nói: “Ví dụ mức lương cơ sở hiện nay khoảng 1,2 triệu đồng thì đối tượng thu hút tốt nghiệp đại học được hưởng 80 lần mức lương cơ sở là vào khoảng 96 triệu đồng, còn thạc sĩ thì cao hơn là 120×1,2 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao một lần cho đối tượng thu hút”.

Ông Đồng nói thêm, trước đây thì số tiền hỗ trợ này được trả dần dần (cộng vào lương hàng tháng). Tuy nhiên, nếu làm vậy sẽ gây ra nhiều phiền phức, tị nạnh giữa người cũ và người mới nên thành phố chi trả một lần.

Cũng theo tờ trình này, đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút thì ngoài khoản hỗ trợ nêu trên sẽ được hỗ trợ thêm kinh phí.

Mức hỗ trợ sẽ do UBND thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố (nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở).

Sau một năm công tác, nếu được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì được xem xét cử dự thi công chức, tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành.

Một góc Đà Nẵng, nơi được đánh giá là thành phố đáng sống. Ảnh từ plo.vn
Một góc Đà Nẵng, nơi được đánh giá là thành phố đáng sống. Ảnh từ plo.vn

Đối với những trường hợp đặc biệt, sau khi có ý kiến quyết định của Thường trực Thành ủy hoặc Chủ tịch UBND thành phố quyết định, Ban Tổ chức Thành ủy (đối với cơ quan thuộc khối đảng, đoàn thể) hoặc Sở Nội vụ vụ (đối với cơ quan thuộc khối chính quyền) tham mưu thực hiện việc tuyển dụng theo quy định.

Đối với những trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 – 15 năm để mua nhà ở xã hội.

Đối với chuyên gia làm việc ngắn hạn thì tùy theo lĩnh vực công việc, thành phố thỏa thuận mức hợp đồng thuê chuyên gia (bao gồm lương, nhà ở, đi lại…), được thể hiện thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên gia.

(Theo Giáo Dục)

Bài mới
Đọc nhiều