Đã có kết luận thanh tra ACB

10/09/2013 11:00

Tổng giám đốc ngân hàng ACB cho biết đã nhận được kết quả thanh tra của NHNN vào ngày 30/8 vừa qua.

ACB khẳng định kết luận thanh tra nếu có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính thì sẽ được phản ánh trong báo cáo năm 2013.
ACB khẳng định kết luận thanh tra nếu có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính thì sẽ được phản ánh trong báo cáo năm 2013.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có bản giải trình về các vấn đề mà kiểm toán lưu ý trong báo cáo tài chính riêng và bán niên soát xét do Tổng giám đốc Đỗ Minh Toàn ký ngày 9/9.

Thứ nhất, về khoản tiền gần 719 tỷ đồng mà kiểm toán lưu ý ACB đã ủy thác cho nhân viên gửi tại một ngân hàng và 36,5 tỷ đồng tiền lãi phải thu quá hạn, ACB cho biết đây là khoản tiền mà ngân hàng đã ủy thác cho 19 nhân viên gửi tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN (Vietinbank). Hiện cơ quan chức năng đang diều tra về khoản này và trách nhiệm, nghĩa vụ các bên liên quan sẽ được xác định khi có phán quyết của Tòa.

Thứ hai, về khoản tiền 464,7 tỷ đồng cho vay một tổng công ty nhà nước cùng với 500 tỷ trái phiếu phát hành bởi tổng công ty này và gần 136 tỷ đồng lãi trái phiếu phải thu được phân loại nợ nhóm 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng về phê duyệt Đề án cơ cấu tổng công ty này, ACB cho biết, khoản tiền 464,7 tỷ đồng đã được gia hạn đến hết năm 2013 theo chỉ đạo của Chính phủ trong giai đoạn tái cơ cấu tổng công ty này, cũng như yêu cầu của NHNN. Khoản nợ này cũng không chuyển nhóm nợ, đồng thời giữ nguyên hạng tín dụng doanh. ACB tin rằng, số tiền 500 tỷ và lãi trái phiếu gần 136 tỷ được xử lý nhất quán với khoản vay cho mục đích mua, đóng mới tàu biển trong nội dung tái cơ cấu.

Thứ ba là về vấn đề thanh tra toàn diện hoạt động của ACB, cho đến thời điểm lập báo cáo thì ngân hàng chưa có kết quả nên đã không được phản ánh trong báo cáo giữa niên độ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì ACB đã nhận được kết luận thanh tra từ NHNN (vào ngày 30/8). ACB khẳng định kết luận thanh tra nếu có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính thì sẽ được phản ánh trong báo cáo năm 2013.

(Tri Thức Trẻ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM