+
Aa
-

Cựu chiến binh cần tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

14/12/2017 15:00

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Sáng 14/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia đã sang dự, chúc mừng Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V tại Đại hội có chủ đề: “Phát huy bản chất, truyền thống ‘Bộ đội Cụ Hồ’; trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội Chiến binh Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những đóng góp rất đáng trân trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư biểu thị sự đồng tình với Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo đã thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Hội cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Hội Cựu chiến binh cần thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư mong muốn Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Các cấp hội cần không ngừng cổ vũ, động viên cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp của xã hội Việt Nam.

Khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, Tổng Bí thư mong muốn Hội Cựu chiến binh bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh thiếu niên.

Hội viên cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh có những biểu hiện công thần, tự mãn.

Đối với đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, lực lượng được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định, có nhiều tiềm năng phát triển, Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong việc tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các CLB cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh và các phong trào khác ở địa phương, qua đó tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, cần thường xuyên chăm lo xây dựng Hội Chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Trong đó, chú trọng phát triển, củng cố tổ chức hội, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội Cựu chiến binh, có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội góp ý xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định trong những năm qua, hội đã đoàn kết, vận động các thế hệ cựu chiến binh giữ vững bản chất truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết thắng trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt trong công tác tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chủ nghĩa xã hội; nâng cao vị thế cho cựu chiến binh.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự tin tưởng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tạo thành sức mạnh tổng hợp; tích cực, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Trưởng đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tích mới to lớn hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam.

Trưởng đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia bày tỏ sự khâm phục, đánh giá cao những thành tựu mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tin tưởng Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vun đắp, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh hai nước Campuchia và Việt Nam.

(Theo Vietnam+)

Bài mới
Đọc nhiều