Coronavirus (Covid-19)

Nguồn: WHO, CDC, NHC, DXY & Bộ Y Tế Việt Nam.
Số người nhiễm
81,247
0 hôm nay
Tử vong
2,770
0 hôm nay
Bình phục
30,312
1 hôm nay
Số ca nhiễm ở Việt Nam
Tổng 16 ca nhiễm trên 4 tỉnh thành
  Nhiễm bệnh        Bình phục
 • Vĩnh Phúc 11  11
 • Hồ Chí Minh 3  3
 • Khánh Hoà 1  1
 • Thanh Hoá 1  1
Nguồn: Bộ Y Tế Việt Nam
Số ca nhiễm theo quốc gia (44 quốc gia)
 • Trung Quốc:
  Mainland China 78,064
  Quốc gia khác:
 • South Korea 1261
 • Others 705
 • Italy 374
 • Japan 178
 • Iran 139
 • Singapore 91
 • Hong Kong 89
 • US 57
 • Thailand 40
 • Taiwan 32
 • Bahrain 23
 • Australia 22
 • Malaysia 22
 • Germany 18
 • Vietnam 16
 • France 14
 • UK 13
 • United Arab Emirates 13
 • Canada 11
 • Kuwait 11
 • Macau 10
 • Spain 9
 • Iraq 5
 • Oman 4
 • India 3
 • Philippines 3
 • Austria 2
 • Israel 2
 • Russia 2
 • Afghanistan 1
 • Algeria 1
 • Belgium 1
 • Brazil 1
 • Cambodia 1
 • Croatia 1
 • Egypt 1
 • Finland 1
 • Greece 1
 • Lebanon 1
 • Nepal 1
 • Sri Lanka 1
 • Sweden 1
 • Switzerland 1
Nguồn:: WHO, CDC, NHC, DXY
Biểu đồ lây nhiễm toàn cầu
Biểu đồ lây nhiễm tại Việt Nam