+
Aa
-

Công ty cổ phần Kinh Đô báo lãi vượt kế hoạch

19/02/2014 10:04

Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của KDC đạt 1.130 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ; lũy kế đạt năm 2013 đạt 4.563 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2012.

KDC báo lãi vượt kế hoạch
Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Đáng chú ý là doanh thu tài chính trong quý 4 đạt 23 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3,5 tỷ đồng cùng kỳ; cả năm đạt 110 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với mức 133 tỷ đồng năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 của KDC đạt 108 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ; cả năm 2013 tăng 25% so với năm trước đạt 612 tỷ đồng và vượt 2% kế hoạch năm (600 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của công ty đạt 95 tỷ, tăng 106,5% so với cùng kỳ; cả năm 2013 đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước.

(VnEconomy)

Bài mới
Đọc nhiều