+
Aa
-
Công chức, viên chức không nên sử dụng từ ngữ gây thù hận khi sử dụng mạng xã hội
18/05/2018 14:07

Theo dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mà Bộ TT&TT đưa ra có nội dung công chức, viên chức không nên sử dụng từ ngữ gây thù hận khi sử dụng mạng xã hội.

Ngày 18/5/2018, Bộ TT&TT đã tổ chức tọa đàm Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vì môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam.

1_168752

Ông Đỗ Quý Vũ cho biết, việc đề xuất các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dựa trên quan điểm phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành và sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, nhằm đem lại lợi ích lớn nhất và hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới xã hội, tổ chức và cá nhân. Không đi ngược lại với các cam kết của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về xây dựng bộ quy tắc ứng xử nói chung, bộ quy tắc ứng xử trên truyền thông nói riêng. Không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng trong và ngoài nước. Các thông tin do các tổ chức của Việt Nam cấp cho người sử dụng dịch vụ là tài nguyên số của Việt Nam, phải được bảo mật theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Theo đó, các đối tượng này nên sử dụng mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quảng bá về đất nước – con người, văn hóa tươi đẹp của Việt Nam, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung thông tin tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức nên đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, lên tiếng ủng hộ những thông tin tích cực trên mạng xã hội và bình luận có văn hóa, không sử dụng từ ngữ gây thù hận khi sử dụng mạng xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức nên kiểm tra độ tin cậy các thông tin trước khi tương tác trên mạng xã hội và nhanh chóng phản hồi những câu hỏi, những thông tin trái chiều hay nghi vấn về các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Cán bộ, công chức, viên chức phải xuất hiện trên mạng xã hội theo nguyên tắc về minh bạch và thực hiện tương tác trên mạng xã hội theo nguyên tắc về lành mạnh và nguyên tắc bảo mật thông tin. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tương tác trên mạng xã hội về các vấn đề chính sách của Đảng, Nhà nước phải phù hợp với vai trò, nguyên tắc, quyền hạn của cá nhân và của cơ quan chủ quản. Trong đó, phải thông báo rõ ràng về các tương tác trên mạng xã hội là việc làm mang tính cá nhân, không đại diện cho cơ quan chủ quản. Cán bộ, công chức, viên chức phải thông báo cho các cơ quan hữu quan về các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Dự thảo Bộ Quy tắc này cũng đưa ra khuyến nghị dành cho người dân sử dụng dịch vụ mạng xã hội nên bình luận có văn hóa, không sử dụng từ ngữ gây thù hận khi sử dụng mạng xã hội và kiểm tra độ tin cậy các thông tin trước khi tương tác trên mạng xã hội, thông báo cho các cơ quan hữu quan về các thông tin xấu, độc, các tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội.

Người dân sử dụng dịch vụ mạng xã hội không nên tương tác trên mạng xã hội theo chiều hướng ủng hộ các nội dung thông tin xấu, độc và các tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội.

Bộ TT&TT đang chủ trì xây dựng bộ quy tắc này và sẽ lấy ý kiến rộng rãi của xã hội để hoàn thiện. Sau khi Bộ quy tắc này được góp ý sẽ thảo luận đến cơ quan hay tổ chức nào sẽ ban hành bộ quy tắc để thúc đẩy môi trường mạng của Việt Nam phát triển lành mạnh.

(Theo Infonet)

Bài mới
Đọc nhiều