“Cởi trói” nhiều chính sách thuế với chủ dự án ODA

17/01/2014 12:00

Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách mới về ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại sẽ đem đến những động thái tích cực hơn trong việc quản lý và thực hiện hiệu quả các dự án quan trọng này.

Các dự án ODA đã cho thấy sức lan tỏa lớn đối với sự phát triển nền kinh tế. Ảnh: VNP
Các dự án ODA đã cho thấy sức lan tỏa lớn đối với sự phát triển nền kinh tế. Ảnh: VNP

Bắt đầu từ hôm nay (17/1), các chính sách ưu đãi thuế, hoàn thuế đối với các chương trình, dự án ODA sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, chính sách mới dành nhiều ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án.

Ngày 27/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 181/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các dự án ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Theo các quy định hiện hành thì các dự án ODA và dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ sẽ phải chịu quy định của các loại thuế sau: Thuế xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các loại thuế, phí và lệ phí khác.

Đối với các dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Thông tư 181 quy định rõ, từ 17/1/2014 các chủ dự án, nhà thầu chính dự án ODA viện trợ không hoàn lại được miễn thuế NK theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, không phải nộp thuế TTĐB (nếu có), không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa do chủ dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Hồ sơ xuất trình với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư đề nghị các cơ quan hải quan tại các địa phương không được thu thuế NK, thuế TTĐB (nếu có), thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Đồng thời, chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT và chủ dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để trả thuế GTGT.

Trường hợp dự án được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì chủ dự án không được hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT hay không bao gồm thuế GTGT.

Trường hợp nhà tài trợ thành lập văn phòng đại diện của nhà tài trợ tại Việt Nam và trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại hoặc giao cho chủ dự án thì nhà tài trợ được hoàn lại số thuế GTGT đã trả.

Đối với các dự án ODA vốn vay và dự án vốn vay ưu đãi, chủ dự án được ưu đãi trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, chủ dự án ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định tại Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ nhiều hình thức tài trợ khác nhau, nếu các nguồn vốn được tài trợ theo Hiệp định tài trợ riêng hoặc được giải ngân riêng cho từng hoạt động cụ thể của dự án thì chính sách thuế được áp dụng riêng cho từng loại nguồn vốn được hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp không có Hiệp định tài trợ riêng hoặc giải ngân riêng cho từng hoạt động cụ thể của từng nguồn vốn thì chính sách thuế áp dụng đối với dự án thực hiện theo chính sách thuế của nguồn vốn có chính sách thuế kém ưu đãi nhất.

Đối với trường hợp dự án ODA viện trợ không hoàn lại có cơ cấu vốn một phần là nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại, một phần là vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước, vốn đóng góp của nhân dân (phần vốn này được quy định để thực hiện một phần công việc của dự án nhưng không được quy định để trả thuế GTGT) thì chủ dự án hoặc nhà thầu chính được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ được mua từ phần nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại để phục vụ dự án theo quy định.

Đồng thời, chủ dự án và nhà thầu chính không được hoàn thuế GTGT đối với phần hàng hóa dịch vụ mua bằng nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước và vốn đóng góp của nhân dân.

Bên cạnh đó, chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, nhà thầu chính phải hạch toán riêng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ được mua từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại, nếu không hạch toán riêng được thì chủ dự án không được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính sẽ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

(Bizlive)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video