+
Aa
-

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Vĩnh Phúc

24/07/2018 15:02

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích sử dụng 183,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều