+
Aa
-

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Bắc Giang

11/04/2018 16:12

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 157,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều