+
Aa
-

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

04/04/2018 12:57

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Long An.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 23,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh và tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều