+
Aa
-

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

18/06/2018 14:49

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng thành công ty cổ phần.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng; Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng) thành công ty cổ phần Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020 theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chưa thực hiện chuyển Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng thành công ty cổ phần vì chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

* Cũng về các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện cơ cấu, tinh giảm biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thanh tra Chính phủ theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Đồng thời, tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều