Chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2010

03/09/2010 19:57

MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới các hình thức vận động, tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân góp phần cùng Chính phủ vượt qua những khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm qua.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng và kết quả phối hợp công tác trong năm qua giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng và kết quả phối hợp công tác trong năm qua giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ

Chiều 9/3/2010, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo một số Bộ đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2009 và trọng tâm công tác năm 2010.

Dự làm việc về phía Chính phủ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, các Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc.

Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, các đồng chí Phó Chủ tịch, các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2009, nội dung phối hợp công tác năm 2010 và những đề xuất kiến nghị với Chính phủ, ý kiến phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm và ý kiến tham gia của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò, kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam trong năm qua.

Theo Thủ tướng, MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới các hình thức vận động, tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng với Chính phủ vượt qua những khó khăn thách thức trong bối cảnh thế giới lâm vào khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế nặng nề, tạo ra sự đồng thuận, chung sức chung lòng trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm qua.

Một ví dụ tốt về sự phối hợp có hiệu quả giữa chính quyền và MTTQ các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo là cơ bản các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở thuộc 62 huyện nghèo đã có nhà mới đón Tết Canh Dần.

Theo Thủ tướng, trong năm 2010, trọng tâm công tác phối hợp lớn nhất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực cao nhất để vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội.

Đồng thời, Chính phủ tiếp tục phối hợp với MTTQ Việc Nam đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động phong trào xây dựng nông thôn mới; thi đua lập thành tích chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; phối hợp quản lý có hiệu quả các nguồn lực cho đồng bào nghèo ở vùng khó khăn và bị thiên tai bão lụt…

Ngoài ra, cần chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách, các vùng bị thiên tai, lũ lụt. Tiếp tục tạo cơ chế, chính sách để đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Hai bên cùng phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cải cách hành chính.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cần tăng cường phối hợp để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như việc tham gia góp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thường trực Chính phủ cũng xem xét giải quyết một số kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; Đại hội lần thứ nhất các dân tộc thiểu số Việt Nam; tổng kết Nghị quyết liên tịch số 05 về việc thí điểm thực hiện “Quy chế MTTQVN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; chuẩn bị tổng kết 10 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam…

Vận động hơn 974 tỷ đồng gây Quỹ Vì người nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết, một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2009, năm đầu tiên thực hiện Quy chế phối hợp công tác, là việc Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tăng cường phối hợp trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các Tập đoàn, các Tổng công ty, doanh nghiệp tham gia ủng hộ hơn 974 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo.

Từ nguồn này, cả nước đã xây dựng hơn 124 nghìn căn nhà tình nghĩa, có 24 quận, huyện, 254 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo.

MTTQ Việt Nam đã tích cực kêu gọi và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện 6 nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của Chính phủ.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tích cực phối hợp trong việc tiếp nhận, phản ánh và tham gia giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 Quốc hội khóa XII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng hợp trên 4.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Quốc hội. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chức năng liên quan tiếp thu và từng bước giải quyết.

Trong năm 2009, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được hơn 2.175 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp 971 lượt người, qua nghiên cứu đã chuyển 1.586 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video