Chủ tịch nước chưa yêu cầu Chính phủ họp bàn vì thiếu cơ chế

22/03/2016 14:47

Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn những vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết, theo quy định của Hiến pháp.

Báo cáo về nhiệm kỳ của mình trước QH sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực phức tạp, kinh tế trong nước khó khăn, ông đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, MTTQ, bộ ngành địa phương, nhân dân và cử tri cả nước, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Chủ tịch nước, Trương tấn sang, báo cáo nhiệm kỳ, thăng hàm cấp tướng
Chủ tịch nước luôn giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc, nhân dân. Ảnh: Hoàng Long

Về lập pháp, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự để QH bầu các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, ký quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ…; chỉ đạo việc tổng kết thi hành Hiến pháp, góp ý dự thảo Hiến pháp, ký lệnh công bố Hiến pháp 2013…; tham gia ý kiến vào các luật về tổ chức bộ máy, quyền con người, quốc phòng an ninh…

“Chủ tịch nước đã tham gia đầy đủ các kỳ họp QH, tiếp xúc cử tri, thẳng thắn tự phê bình và phê bình những yếu kém của đất nước, khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…”, ông Trương Tấn Sang nói.

Chủ tịch nước cho biết ông thường xuyên đi công tác địa phương để nắm thực tiễn về các vấn đề dan sinh bức xúc để có ý kiến đóng góp kịp thời với Chính phủ. Ông cũng tham gia ý kiến vào việc sử dụng vốn vay quốc tế và đảm bảo khả năng trả nợ của đất nước.

Là người phụ trách cao nhất công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến việc giảm thiểu oan sai, đền bù bồi thường và xử lý trách nhiệm, tăng cường chất lượng, số lượng các chức danh tư pháp…

“Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn đối với 43.999 phạm nhân”, ông Trương Tấn Sang cho biết.

Về quốc phòng an ninh, với mối quan tâm lớn là vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước đã làm việc và có ý kiến tại các cuộc họp của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là các bộ Quốc phòng và Công an…

Chủ tịch nước chú trọng việc tăng cường lực lượng vũ trang, quan tâm đời sống quân nhân, chiến sĩ. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng hàm cấp tướng cho 194 sỹ quan quân đội và 119 sỹ quan công an.

Chủ tịch nước cũng thường xuyên tìm hiểu đời sống của đồng bào trong và ngoài nước mỗi khi đi công tác địa phương và nước ngoài, “lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của nhân dân”, động viên khối đại đoàn kết dân tộc… Đối ngoại cũng là lĩnh vực Chủ tịch nước tự nhận là tích cực, với các hoạt động đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trong công tác và sinh hoạt, Chủ tịch nước luôn thể hiện sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu Nhà nước, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc, nhân dân – ông Trương Tấn Sang nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thừa nhận những hạn chế trong hoạt động của bản thân trong nhiệm kỳ qua.

“Chủ tịch nước có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay. Là Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực”, ông Trương Tấn Sang nói.

Hoạt động của Hội đồng Quốc phòng An ninh mà ông là Chủ tịch cũng còn những vướng mắc. Việc giám sát sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ còn hạn chế.

“Trước một số vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng và bức xúc, Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn những vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết, theo quy định của Hiến pháp”, ông Trương Tấn Sang nói.

Theo ông, nguyên nhân nằm ở việc còn thiếu những cơ chế cụ thể, đủ hiệu lực để Chủ tịch nước thực hiện quyền này.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc báo cáo nhiệm kỳ của mình bằng lời cảm ơn đến QH và nhân dân đã giúp ông hoàn thành trọng trách của mình.

Ông Trương Tấn Sang được bầu làm Chủ tịch nước tháng 7/2011. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông nằm trong số lãnh đạo quá tuổi nhưng được nhiều đại biểu giới thiệu tái cử vào Trung ương. Tuy nhiên, ông xin rút khỏi danh sách và được chấp thuận.

Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang kế nhiệm vị trí Chủ tịch nước.

Trần Minh

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video