Chủ động xác định những khâu then chốt, đột phá để phát triển bền vững KT-XH

28/08/2007 18:50

Trong hai ngày 27-28/8, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2007 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân.Các thành viên Chính phủ đã đóng góp ý kiến cho Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ toàn khóa XII, Báo cáo một số vấn đề đổi mới sự chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ, Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn trình bày.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chủ động xác định những khâu then chốt, đột phá để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chủ động xác định những khâu then chốt, đột phá để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước

Các thành viên Chính phủ cũng thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; dự kiến Chương trình của Chính phủ xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008; Dự án Luật Năng lượng nguyên tử;

Chọn khâu then chốt, đột phá để chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng KT- XH

Để nền kinh tế phát triển mạnh, bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 8,5%-9,5% trong thời kỳ 2007 -2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục, tập trung rà soát lại các văn bản pháp qui, xây dựng khung pháp lý cho các loại thị trường, bảo đảm môi trường hợp tác, cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh của các thành phần kinh tế, bảo đảm sự tương thích với luật pháp và tập quán quốc tế theo tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

Tổ chức chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra. Đó là tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bảo đảm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Đồng thời đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng, thực hiện công bằng xã hội…Các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng các đề án, dự án cụ thể và chú trọng thu hút mạnh mẽ đầu tư của các tầng lớp nhân dân và của các nhà đầu tư nước ngoài

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục – đào tạo, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang được triển khai mạnh mẽ, do vậy phải có đề án, giải pháp cụ thể để đào tạo nguồn nhân lực; cần có những biện pháp rất cụ thể giúp cho người nghèo được học nghề.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước.

Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2007
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2007

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương xác định rõ những khâu then chốt, có tính đột phá nhất để thực hiện trong chương trình hành động toàn khóa của Chính phủ nhiệm kỳ XII (2007 -2011).

Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc của Chính phủ

Tại phiên họp thứ 2 của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII này, các thành viên Chính phủ đã bàn ngay đến việc cải tiến lề lối làm việc nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sự thống nhất và thông suốt trong bộ máy hành chính quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến 5 vấn đề lớn mà các Bộ, ngành chưa tập trung giải quyết. Đó là nhiều công việc xử lý chậm so với quy định, điển hình nhất là chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh. Phối hợp công tác giữa các Bộ còn kém hiệu quả. Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Chính phủ chưa rõ ràng. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ nhưng không quyết được các công việc của Chính phủ nếu việc đó không thuộc ngành mình quản lý. Chất lượng chuẩn bị nội dung các cuộc họp còn thấp. Công tác kiểm tra việc thực hiện và thông tin báo cáo còn nhiều yếu kém.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Phải cải tiến công tác thông tin báo cáo, giảm văn bản giấy tờ, tiết kiệm thời gian, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính năng của mạng internet, tiến tới thực hiện giao ban qua mạng máy tính kết nối trực tiếp giữa Thủ tướng và các thành viên Chính phủ để giải quyết nhanh công việc. Các Bộ cần tập trung nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, từ việc dự thảo Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến việc xây dựng, ban hành các thông tư. Các thành viên Chính phủ cần nâng cao chất lượng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần nâng cao trách nhiệm của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, tránh tình trạng Thủ tướng và các Phó Thủ tướng còn phải giải quyết quá nhiều vụ việc cụ thể như hiện nay.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện để có thể ban hành trong thời gian sớm nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở các Bộ, Ngành trong những tháng cuối năm chú ý điều hành kiểm soát chặt chẽ để giữ bình ổn giá cả thị trường, giảm tối đa các vụ tai nạn giao thông, tăng cường kiểm soát khống chế dịch bệnh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những phần tử gây rối an ninh, trật tự xã hội./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video